Navigatsioonitee

Strateegia Doonau piirkonna arendamiseks - 09/12/2010

Maria Valeria sild Doonaul © EU

Uued kavad majandusliku potentsiaali edendamiseks, keskkonna parandamiseks ja turvalisuse suurendamiseks.

100 miljonilise elanikkonnaga ja 14 riigi (sealhulgas 8 ELi liikmesriiki) osalist territooriumi hõlmav Doonau bassein on asualaks mõnedele Euroopa vaeseimatele piirkondadele - aga samas ka rikkaimatele.

Doonau piirkonna strateegiaga English kutsutakse üles pikaajalisele koostööle, et lahendada mitmeid kohalikke probleeme, tõhustada majadusarengut, parandada transpordi- ja energiaühendusi, kaitsta keskkonda ning tugevdada turvalisust.

  • Majandusareng - rohkem investeeringuid haridusse ja teadustegevusse, eesmärgiga kaotada ebavõrdsus majanduse arengus ja elukvaliteedis.
  • Transport - üks eesmärk on suurendada Doonau jõetransporti 2020. aastaks 20 %. Praegu Doonaul tegutseva vananenud laevastiku veomaht on 10-20 % Reini jõel veetavast mahust. Tähelepanu pööratakse ka piirkonna maantee- ja raudteevõrgustike väljaarendamisele.
  • Energeetika - piirkonna energiaturgude ühendamine aitab vältida möödunud talvedel ilmnenud elektrienergia ja kütuse puudust. Tulemusena tekkiv suurenenud konkurents peaks vähendama ka hindu tarbijate jaoks.
  • Keskkond - uued veepuhastusjaamad parandava vee kvaliteeti ja vähendavad saastatust, mida tekitavad puhastamata heitvesi ning jõkke valguvad väetised. Strateegia hõlmab ka projekte ökotehnoloogiate ja bioloogilise mitmekesisuse edandamiseks.
  • Turvalisus - projetid hõlmavad piirkonna suutlikkuse suurendamist, et tegeleda organiseeritud kuritegevusega ning eemaldada hiljutiste piirkondlike konfliktide käigus paigaldatud maamiinid.

Uut täiendavat rahastamist ei ole siiski kavandatud, ning komisjoni eesmärk on kasutada olemasolevaid vahendeid tõhusamalt. ELi regionaalarengu fondist on võimalik saada 100 miljardit eurot. Strateegia kinnitavad ELi liikmesriikide valitsused tõenäoliselt 2011. aasta esimeses pooles.

ELi kuuluvad Doonau piirkonna riigid on: Saksamaa, Austria, Ungari, Tšehhi Vabariik, Slovakkia, Sloveenia, Bulgaaria ja Rumeenia.

ELi regionaalpoliitikast täiendavalt DeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad