Sti

En udviklingsstrategi for Donauregionen - 09/12/2010

Maria Valeria-broen over Donaufloden © EU

Nye planer om at udvikle de økonomiske muligheder, forbedre miljøet og øge sikkerheden.

Donaubækkenet har en befolkning på 100 millioner fordelt på 14 lande, hvoraf 8 er med i EU. Det rummer nogle af Europas fattigste områder - og også nogle af de rigeste.

Strategien for Donauregionen English er baseret på langfristet samarbejde om at løse en lang række lokale problemer, sætte skub i den økonomiske udvikling, forbedre transport- og energiforbindelserne, beskytte miljøet og styrke sikkerheden.

  • Økonomisk udvikling - øgede investeringer i uddannelse og forskning skal udligne forskellene i økonomisk udvikling og levestandard.
  • Transport - et af målene er at øge godstransporten på Donau med 20 % inden 2020. I øjeblikket når den aldrende flåde kun op på 10-20 % af den transport, der foregår på Rhinen. Udvikling af regionens vej- og jernbanenet er et andet indsatsområde.
  • Energi - ved at forbinde regionens energimarkeder kan vi forhindre, at de seneste vintres mangel på el og brændstof gentager sig. Dermed vil konkurrencen blive skærpet og forbrugerpriserne falde.
  • Miljø - nye vandrensningsanlæg vil forbedre vandkvaliteten og mindske forureningen fra urenset spildevand og gødning, der strømmer ud i floden. Strategien omfatter projekter, der fremmer miljøteknologi og biodiversitet.
  • Sikkerhed - nye projekter skal blandt andet øge regionens evne til at bekæmpe organiseret kriminalitet og fjerne landminer, der blev lagt under de regionale konflikter i de senere år.

Der er ingen planer om større bevillinger, men Kommissionen vil udnytte de nuværende midler mere effektivt. Det drejer sig blandt andet om 100 mia. euro fra EU's regionale udviklingsfond. EU-landenes regeringer ventes at godkende strategien i første halvdel af 2011.

EU-landene i Donauregionen er Tyskland, Østrig, Ungarn, Tjekkiet, Slovakiet, Slovenien, Bulgarien og Rumænien.

Mere om EU's regionalpolitik DeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links