Cosán nascleanúna

Cathracha is réigiúin ag comhthiomsú smaointe don fhás - Laethanta ar Oscailt 2010 - 04/10/2010

Tá ionadaithe ón rialtas áitiúil is réigiúnach ag teacht le chéile sa Bhruiséil an tseachtain seo chun comhoibriú chun treisiú le cumas iomaíochta a phlé, i gcomhréir leis an straitéis Eoraip 2020.

Tugann an ócáid 6 000 ionadaí tofa ó thart ar 240 réigiún is cathair le chéile. Tá na rannpháirtithe ag díriú i mbliana ar ról na réigiún is na gcathracha chun Eoraip 2020 DeutschEnglishfrançais , plean an AE d'fhás geilleagrach is do chruthú post, a bhaint amach.

Beocheist eile do na ceannairí sibhialta is réigiúnacha is ea réigiúin bhochta na hEorpa - agus conas a d'fhéadfaidís teacht suas le cúnamh ó chláir mhaoinithe an AE a cumadh chun cabhrú leo. Tacaíonn na cláir le tionscadail bonneagair, amhail iompar poiblí a uasghrádú, agus le hoiliúint do phoist is le hoideachas, go háirithe sna ballstáit AE is nua.

Fairis sin, seolfar RegioNetwork 2020 an tseachtain seo, sin fóram ar líne chun cabhrú le cathracha is le réigiúin le comhoibriú agus eolas a roinnt.

Tá na cruinnithe ar bhuaicphointe Laethanta ar Oscailt an hEorpa 2010, lena mbaineann thart ar 260 ócáid áitiúil English - comhdhálacha, ócáidí cultúrtha, aonaigh agus taispeántais - atá ar siúl ar fud na hEorpa ó Mheán Fómhair go Samhain.

Mar shampla, beidh seimineár i mBaile Átha Cliath an 14 Meán Fómhair mar chuid d'fheachtas i gcoinne ciníochais ar chóras iompair na cathrach. Tá faoin seimineár aire a dhíriú ar thábhacht an imeasctha san iompar poiblí ar fud na hEorpa agus plé faoi sin a spreagadh.

In Gloucester Shasana, tabharfar léargas i gceardlann an 19 Deireadh Fómhair faoi choigilt fuinnimh agus na teicneolaíochtaí comhshaoil is déanaí. Labharfaidh cainteoirí faoi thionscnaimh AE-mhaoinithe mar gheall ar chnuaisciúnacht fuinnimh.

Is iad an Coimisiún agus Coiste na Réigiún, comhlacht AE a thugann tionchar ar bheartais an Aontais d'eagrais rialtais áitiúil agus réigiúnaigh, a eagraíonn na Laethanta ar Oscailt sa Bhruiséil.

Lean na Laethanta ar Oscailt 2010 beo English

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links