Navigatsioonitee

Linnad ja regioonid vahetavad mõtteid - avatud uste päevad 2010 - 04/10/2010

Kohalike ja piirkondlike omavalitsuste esindajad kohtuvad sellel nädalal Brüsselis, et arutada koostööd Euroopa konkurentsivõime suurendamiseks kooskõlas Euroopa 2020. aasta strateegiaga.

Ürituse raames kohtuvad üle 6000 omavalitsusesindaja ligikaudu 240 piirkonnast ja linnast. Sellel aastal keskenduvad osalejad piirkondade ja linnade rollile majanduskasvu ja tööhõivet edendava Euroopa 2020. aasta strateegia DeutschEnglishfrançais rakendamises.

Teine kodanikuühiskonna ja piirkondlike juhtide jaoks oluline teema on Euroopa vaesemad piirkonnad ning see, kuidas aidata neil ELi rahastamisprogrammide abil arengus järele jõuda. Nende programmide raames toetatakse infrastruktuuriprojekte, nagu ühistranspordi kaasajastamine, ning tööalast väljaõpet ja haridust eriti ELi uuemates liikmesriikides.

Sellel nädalal käivitatakse ka internetifoorum RegioNetwork 2020, mille eesmärk on hõlbustada linnade ja piirkondade koostööd ja teabevahetust.

Kohtumised Brüsselis on 2010. aasta avatud uste päevade tippsündmuseks, kuid lisaks sellele toimub septembrist novembrini kõikjal Euroopas veel ligikaudu 260 kohalikku üritust English : konverentsid, kultuuriüritused, messid ja näitused.

Näiteks toimuvad Tallinnas 21. oktoobril ettekanded ja arutelud teemal "Euroopa Sinu piirkonnas: ühtekuuluvuspoliitika, innovatsioon ja Läänemere strateegia kohalikul tasandil". Seminari käigus arutletakse ja otsitakse vastust küsimusele, mida toob ELi ühtekuuluvuspoliitika ning innovatsioon ja jätkusuutlik majandus omavalitsustele ning kuidas aitab arengule kaasa Läänemere strateegia.

Ühendkuningriigis Gloucesteris toimub aga 19. oktoobril seminar, mille raames tutvustatakse kohalikele ettevõtetele energia säästmise võimalusi ning uusimaid keskkonnatehnoloogiaid. Sõnavõtjad räägivad ka ELi rahastatavatest algatustest energiatõhususe valdkonnas.

Avatud uste päevade korraldajateks Brüsselis on Euroopa Komisjon ja Regioonide Komitee - ELi poliitika kujundamises piirkondlikke ja kohalikke omavalitsusi esindav asutus.

Avatud uste päevad internetis English

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad