Kruimelpad

Regio's in de schijnwerpers - 21/05/2010

De kristallen RegioStars-trofee © EU

RegioStars-innovatieprijzen: EU beloont meest originele en innoverende regionale projecten.

Een Zweeds microfinancieringsinstituut voor migrantenvrouwen die een eigen bedrijfje willen beginnen en een Duits telegeneeskundeproject zijn twee van de zes prijswinnaars van de RegioStars-prijzen 2010. De prijswinnaars hebben hun kristallen trofee ontvangen uit handen van Johannes Hahn, Europees commissaris voor regionaal beleid (volledige lijst van prijswinnaars).

De RegioStars worden sinds 2008 jaarlijks uitgereikt voor de beste projecten die steun krijgen van het regionaal beleid van de Europese Unie, dat regionale verschillen in ontwikkeling binnen de EU moet verminderen. Alle EU-regio's wordt gevraagd projecten voor te dragen die subsidie krijgen van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds of het Cohesiefonds. Dit jaar dongen 87 projecten mee naar de prijzen.

Tussen 2007 en 2013 steekt de EU 308 miljard euro in regionaal beleid. Daarmee is dit, op het EU-landbouwbeleid na, de grootste uitgavenpost van de EU. Hoewel 80% van dit geld naar de regio's met de grootste problemen gaat, komen ook andere regio's in aanmerking voor Europese steun om hun concurrentievermogen en aantrekkelijkheid te vergroten.

De hulp wordt verdeeld via drie fondsen. Een lidstaat kan een beroep doen op het Cohesiefonds als zijn bbp per hoofd van de bevolking lager is dan 90% van het Europees gemiddelde. Meestal gaat het om landen die pas kort geleden lid van de EU zijn geworden. Het fonds is bestemd voor vervoers- en milieuprojecten. Het Europees Sociaal Fonds (ESF) verstrekt subsidies voor beroepsopleiding, werkgelegenheidssteun en omscholing. Zo heeft een andere RegioStars-prijswinnaar, een initiatief voor computeropleidingen voor volwassen, geld van het ESF gekregen. Ten slotte is er nog het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), dat hulp kan bieden bij de ontwikkeling van de vervoersinfrastructuur, het MKB, en onderzoek, onderwijs en cultuur. De Belgische prijswinnaar, het Genkse C-Mine Centre, een initiatief voor de sanering van een voormalig mijnterrein, heeft 3,2 miljoen euro subsidie van het EFRO gekregen.

Deze prijsvraag voor de beste regionale projecten moet andere regio's stimuleren om eveneens originele initiatieven te ontplooien met Europese steun. Wie overigens projecten voor de volgende editie van RegioStars wil voordragen, kan dan nu al doen. De termijn hiervoor sluit op 16 juli a.s.

 

Meer over de RegioStars-innovatieprijzen Englishfrançais

Hoe werkt het regionaal beleid van de EU? DeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?

Nuttige links