Sökväg

Hårdare kontroll av regionalstödet lönar sig - 29/10/2009

Båt på en kanal i Nederländerna ©EC

Mer än 1,1 miljard euro betalas tillbaka till regionalfonderna i år tack vare skärpt kontroll av hur pengarna används.

EU lägger 35 % av sin årsbudget på regional- och socialpolitiken. Pengarna går i första hand till nationella program som ska hjälpa de fattigaste områdena.

Det handlar om hundratals projekt: allt från järnvägar till förskolor, fortbildning och stöd till småföretagen.

EU-länderna måste själva se till att projekten uppfyller kriterierna för att få EU-stöd innan de skickar in sina ansökningar om utbetalning till kommissionen. Men EU gör också sina egna granskningar.

Europeiska revisionsrätten uppskattar i sin senaste rapport att minst 11 % av de utbetalade fondbeloppen under 2007 inte uppfyllde kraven för EU-stöd. Detta föranledde en hel rad åtgärder för att dels hjälpa de nationella myndigheterna att bättre kontrollera sina program, dels kräva tillbaka pengar som använts felaktigt.

Enligt en ny rapport DeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski har det gett goda resultat. Redan under 2008, då man införde åtgärderna, fick EU tillbaka 1,5 miljarder euro. Det är mer än fem gånger så mycket som 2007, då man fick tillbaka 287 miljoner euro.

Hittills i år har kommissionen krävt tillbaka mer än 629 miljoner euro i regionalstöd. Och man räknar med att kräva tillbaka ytterligare 500 miljoner före årsskiftet.

De felaktiga utbetalningarna beror ofta på krångliga regler som är svåra tillämpa på rätt sätt. EU-kommissionen försöker därför förenkla reglerna. Olaf, Europeiska byrån för bedrägeribekämpning, har bara i enstaka fall upptäckt rena bedrägerier.

I många fall har EU-länderna själva upptäckt misstagen. De kan då använda pengarna till andra regionalprojekt. Men om kommissionen upptäcker felaktigheter måste pengarna betalas tillbaka.

Om revisorerna upptäcker allvarliga problem kan kommissionen ställa in utbetalningarna för hela programmet. Det har man hittills i år gjort för fem program – ett i Italien, ett i Spanien och tre regionalprogram där flera länder deltar. 28 andra program riskerar också att bli av med sina pengar.

Eftersom åtgärderna är relativt nya tror kommissionen att antalet felaktiga utbetalningar kommer att minska ännu mer nästa år.

Läs mer om EU:s regionalpolitik DeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski

Europeiska socialfonden

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar