Navigacijska pot

Vrnjenih več kot milijarda evrov davkoplačevalskega denarja - 29/10/2009

Ladja na enem od nizozemskih kanalov ©ES

Letos bo Evropska komisija zaradi napak pri porabi izterjala več kot 1,1 milijarde EUR sredstev iz regionalnih in socialnih skladov.

Evropska unija namenja regionalni in socialni politiki približno 35 % celotnega proračuna povezave. Večina denarja gre za programe, ki jih izvajajo države članice in so namenjeni revnejšim regijam.

Ti programi pogosto obsegajo več sto projektov, od izgradnje železniške infrastrukture in vrtcev do usposabljanja delavcev in podpore za manjša podjetja.

Države članice morajo zagotoviti, da posamezen projekt izpolnjuje vse pogoje za pridobitev sredstev, preden Evropski komisiji pošljejo zahtevek za izplačilo. Komisija pa izvaja revizijo tudi sama.

Evropsko računsko sodišče je v svojem poročilu ocenilo, da pri več kot 11 % celotnega izplačanega zneska v letu 2007 niso bili izpolnjeni pogoji za financiranje EU. Komisija je zato pripravila niz ukrepov, namenjenih boljšemu preverjanju upravičenosti prijaviteljev v državah članicah in izterjavi neustrezno porabljenih sredstev.

Novo poročilo DeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski kaže, da je trud poplačan: leta 2008, ko so ukrepi začeli veljati, je EU zahtevala povračilo 1,5 milijarde EUR. To je več kot petkratni znesek, izterjan v letu 2007 (287 milijonov EUR).

Letos je Evropska komisija zaradi odkritih napak izterjala že več kot 629 milijonov EUR sredstev za regionalni razvoj. Do konca leta naj bi se ta številka povečala še za 500 milijonov EUR.

Med razlogi za napake so pogosto tudi kompleksna pravila o črpanju sredstev, ki jih državni organi neustrezno razlagajo ali uporabijo. Komisija si zdaj prizadeva, da bi predpise poenostavila. Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) je odkril le nekaj primerov goljufij.

Številne napake so odkrile države članice same, kar pomeni, da te države sredstva še vedno lahko porabijo za druge regionalne projekte. Če nepravilnosti odkrije Evropska komisija in zahteva povračilo sredstev, država denar izgubi.

Če revizorji odkrijejo resne težave, lahko Komisija začasno zaustavi izplačila za celoten program. Zaenkrat so v letu 2009 začasno zaustavili pet programov, po enega v Italiji in Španiji ter tri čezmejne regionalne programe. V postopku za začasno zaustavitev je še 28 programov.

Evropska komisija ne pričakuje zmanjšanja napak pri porabi sredstev pred letom 2010, saj so uvedeni ukrepi še precej novi.

Več o regionalni politiki EU DeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski

Evropski socialni sklad

Različica z močnim kontrastom Normalna velikost črk Povečaj črke za 200 odstotkov pošlji prijatelju natisni stran

 

Ste našli želene informacije?

Da Ne

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?

Uporabne povezave