Ścieżka nawigacji

Do podatników wraca miliard euro - 29/10/2009

Łódź na kanale w Holandii © EC

W tym roku ze środków regionalnych odzyskana zostanie kwota ponad 1,1 miliarda euro.

UE przeznacza 35 proc. swojego rocznego budżetu na realizację polityki regionalnej i społecznej. Większość pieniędzy trafia do programów zarządzanych na szczeblu krajowym, których celem jest pobudzanie rozwoju uboższych regionów.

Z programów tych często finansowane są setki projektów, od budowy linii kolejowych i przedszkoli po szkolenia dla pracowników i wsparcie dla małych firm.

To państwa członkowskie UE mają sprawdzić, czy dany projekt kwalifikuje się do finansowania, zanim przedłożą Komisji Europejskiej wniosek o dokonanie płatności. Ale UE również trzyma rękę na pulsie, prowadząc własne kontrole.

Europejski Trybunał Obrachunkowy oszacował w swoim ostatnim sprawozdaniu, że co najmniej 11 proc. wszystkich kwot zwróconych w 2007 r. nie kwalifikowało się do wsparcia z budżetu UE. W odpowiedzi podjęto szereg działań, które miały pomóc urzędnikom szczebla krajowego w skuteczniejszej weryfikacji tego, czy projekt kwalifikuje się do wsparcia czy nie, oraz które umożliwiałyby odzyskanie pieniędzy wydanych w niewłaściwy sposób.

Z nowego raportu wynika, że wysiłki te się opłaciły. Po tym jak rozpoczęto wdrażać ten plan, Unii udało się odzyskać w 2008 r. 1,5 miliarda euro. To ponad pięciokrotnie więcej niż w 2007 r., kiedy to odzyskano jedynie 287 mln euro.

W tym roku jak dotąd Komisji udało się odzyskać ze środków wydanych w ramach unijnych funduszy regionalnych ponad 629 mln euro. Do końca 2009 r. według szacunków odzyskanych zostanie kolejnych 500 mln euro.

Błędnie wydawane sumy często są wynikiem niezrozumienia skomplikowanych przepisów lub ich niewłaściwego stosowania. Dlatego Komisja pracuje obecnie nad uproszczeniem tych uregulowań. Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych wykrył tylko pojedyncze przypadki rzeczywistych nadużyć.

Wiele z popełnionych błędów wykryły same państwa członkowskie. W tego rodzaju sytuacji państwa UE nie muszą zwracać tych pieniędzy – mogą je wykorzystać na inne projekty regionalne. Pieniądze przepadają natomiast, jeśli to Komisja wykryje nieprawidłowości i zażąda zwrotu sumy.

W przypadku gdy kontrolerzy wykryją poważne problemy, Komisja może zawiesić płatności dla całego programu. W 2009 r. jak dotąd zawieszono pięć programów, po jednym we Włoszech i w Hiszpanii oraz trzy programy regionalne realizowane przez kilka współpracujących ze sobą państw. Kolejnych 28 programów oczekuje na wszczęcie procedury zawieszenia.

Ponieważ nowe działania podjęto stosunkowo niedawno, Komisja nie oczekuje zbyt dużego spadku liczby popełnianych błędów przed rokiem 2010.

Więcej na temat polityki regionalnej UE

Europejski Fundusz Społeczny

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki