Navigointipolku

Rakennerahastojen valvonta tuottaa tulosta - 29/10/2009

Kanavamaisema Alankomaissa ©EC

EU-komissio perii tänä vuonna takaisin yli 1,1 miljardia euroa rakennerahastojen varoja.

EU:n talousarviosta käytetään 35 % alue- ja sosiaalipoliittisiin hankkeisiin. Suurin osa rahoituksesta osoitetaan jäsenmaiden hallinnoimiin ohjelmiin, joilla tuetaan köyhimpiä alueita.

Ohjelmiin voi sisältyä useita satoja yksittäisiä hankkeita, joissa esimerkiksi rakennetaan rautateitä tai esikouluja tai tuetaan pienyrityksiä ja työntekijöiden jatkokoulutusta.

EU-maiden on varmistettava, että hankkeen menot ovat tukikelpoisia, ennen kuin ne toimittavat maksatuspyyntönsä komissiolle. EU tekee kuitenkin myös omia tarkastuksia.

Euroopan tilintarkastustuomioistuin arvioi viimevuotisessa raportissaan, että vähintään 11 % vuonna 2007 rakennepolitiikan hankkeille maksetuista korvauksista oli aiheettomia. Tuomioistuimen suositusten perusteella laadittiin toimintasuunnitelma, jonka tarkoituksena on auttaa EU-maita tarkistamaan tehokkaammin hankkeen menojen tukikelpoisuus ja perimään väärin käytetyt varat takaisin.

Toimintasuunnitelman seurantaraportin DeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski mukaan tiukennetut toimet ovat johtaneet konkreettisiin tuloksiin. Suunnitelman toteuttaminen aloitettiin viime vuonna, jolloin EU:n varoja perittiin takaisin 1,5 miljardia euroa. Summa on yli viisinkertainen vuonna 2007 perittyyn 287 miljoonaan euroon verrattuna.

Komissio on tänä vuonna jo perinyt takaisin yli 629 miljoonaa euroa ja arvioi perivänsä loppuvuonna vielä puoli miljardia euroa lisää.

Virheet johtuvat usein aluerahoituksen monimutkaisista säännöistä, joita ei ymmärretä tai sovelleta oikein. Komissio pyrkii nyt yksinkertaistamaan sääntöjä. Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tarkastuksissa on tullut esiin ainoastaan yksittäisiä petostapauksia.

EU-maat havaitsevat itse useimmat virheet. Tällaisissa tapauksissa ne voivat käyttää palautetun tuen toisiin alueellisiin hankkeisiin. Jos komissio toteaa virheitä tai sääntöjenvastaisuuksia ja vaatii takaisinmaksua, jäsenmaa menettää tuen ja se lisätään EU:n budjettiin.

Jos tarkastajat havaitsevat rahoitusohjelmassa vakavia ongelmia, komissio voi keskeyttää siihen liittyvät maksut. Tänä vuonna on tähän mennessä keskeytetty viiden ohjelman maksut (yksi maksunkeskeytys Italiassa ja Espanjassa ja kolme eri EU-maiden alueiden välistä ohjelmaa). 28 maksunkeskeytyspäätöstä on vielä käsiteltävänä.

Koska toimet ovat vielä uusia, komissio ennakoi virheiden vähenevän tuntuvasti vasta vuodesta 2010 lähtien.

Lisää EU:n aluepolitiikasta DeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski

Euroopan sosiaalirahasto

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä