Navigatsioonitee

Miljard eurot maksumaksja raha tagasi - 29/10/2009

Paat kanalis, Madalmaad ©EC

Sellel aastal nõuab komisjon regionaalfondide raames tagasi üle 1,1 miljardi euro.

35 % ELi aasta kogueelarvest suunatakse regionaal- ja sotsiaalpoliitikasse. Enamus raha eraldatakse riiklikult hallatavatele programmidele vaesemate piirkondade edendamiseks.

Need programmid hõlmavad sageli sadu projekte, alates raudteede ja lasteaedade ehitusest kuni töötajate koolitamise ja väikeettevõtete toetamiseni.

ELi liikmesriigid peavad enne komisjonile maksenõuete esitamist kontrollima, et projektid vastavad abi saamise tingimustele. EL teostab aga ka oma kontrolle.

Euroopa Kontrollikoja viimases aruandes esitatud hinnangu kohaselt ei vastanud vähemalt 11 % aastal 2007 hüvitatud kogusummast ELi rahastamisnõuetele. Sellest tulenevalt võeti vastu hulk meetmeid, et aidata riiklikel ametiasutustel abikõlblikkust paremini kontrollida ning saada tagasi valesti kulutatud vahendid.

Uue aruande DeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski kohaselt on jõupingutused vilja kandnud. 2008. aastal, kui kavaga alustati, nõudis EL tagasi 1,5 miljardit eurot. See on üle viie korra rohkem kui 2007. aastal tagasi saadud 287 miljonit eurot.

Käesoleval aastal on komisjon regionaalfondide kaudu tagasi nõudnud juba üle 629 miljoni euro. Aasta lõpuks on oodata veel 500 miljoni euro tagastamist.

Vigade põhjuseks on tihti keerulised eeskirjad, millest ei saada õigesti aru ning mida ei rakendata korrektselt. Komisjon teeb tööd nende lihtsustamiseks. Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF) on avastanud vaid üksikuid juhtumeid, kus on tegemist pettusega.

Paljud asjaomased vead avastavad ELi liikmesriigid ise. Sellistel juhtudel võivad riigid neid vahendeid kasutada muudeks piirkondlikeks projektideks. Liikmesriigid kaotavad raha, kui komisjon avastab ebakorrapärasusi ning nõuab tagasimaksmist.

Kui audiitorid leiavad tõsiseid probleeme, võib komisjon maksed kogu asjaomasesse programmi peatada. 2009. aastal on seda siiani tehtud viie programmi puhul – üks Itaalias ja üks Hispaanias ning kolm piiriülest regionaalprogrammi. Maksete peatamise menetlust on alustatud veel 28 muu programmi suhtes.

Kuna meetmed on uued, siis ei eelda komisjon järsku vigade vähenemist enne 2010. aastat.

ELi regionaalpoliitika – lisateave DeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski

Euroopa Sotsiaalfond

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad