Cesta

Daňovým poplatníkům se vrátí miliarda eur - 29/10/2009

Loď plující na kanále v Nizozemsku © ES

Více než 1,1 miliardy eur bude letos vráceno z prostředků EU přidělených na regionální projekty.

Na regionální a sociální politiku Unie připadá 35 % jejího celkového ročního rozpočtu. Většina peněz je vyhrazena na programy řízené jednotlivými členskými státy, jejichž cílem je podpora rozvoje nejchudších regionů.

Do takových programů často spadají stovky projektů od výstavby železnice či zřízení školky po odborné školení zaměstnanců a podporu drobného podnikání.

Ještě předtím, než se u Komise předloží žádost o finanční prostředky pro určitý projekt, mají členské státy EU za úkol zjistit, zda daný projekt splňuje stanovená kritéria pro pobírání finanční podpory. Kontrolu však provádí i sama EU.

Evropský účetní dvůr ve své poslední zprávě uvedl, že v roce 2007 bylo minimálně 11 % z celkových finančních prostředků EU přiděleno neoprávněně. Na základě tohoto zjištění byl přijat soubor opatření, která mají příslušným správním pracovníkům v jednotlivých členských zemích pomoci lépe kontrolovat způsobilost projektů. Zároveň se tak snadněji získávají zpět peníze, jejichž vydávání není v souladu s podmínkami pro využívání daných prostředků.

Podle nové zprávy DeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski se toto úsilí vyplácí. EU tak v roce 2008, kdy se daná opatření začala používat, získala zpět 1,5 miliardy eur. To je více než pětkrát tolik, než se jí podařilo stáhnout v roce 2007 (287 milionů eur).

Letos se Komisi z prostředků na regionální projekty doposud vrátilo přes 629 milionů eur. Do konce roku se očekává navrácení dalších 500 milionů eur.

Chyby v hospodaření s unijními penězi vyplývají často ze skutečnosti, že dojde k nesprávnému pochopení či použití již tak složitých pravidel. Komise proto pracuje na jejich zjednodušení. Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) odhalil pouze několik málo případů podvodné činnosti.

Mnoho chyb v hospodaření bylo zjištěno přímo členskými státy. V takových případech mohou země EU přidělené prostředky využít na jiné regionální projekty. O peníze přicházejí pouze tehdy, odhalí-li chyby Komise, která pak požaduje vrácení daných financí.

Pokud se na základě auditu odhalí závažný problém, Komise může pozastavit vyplácení prostředků pro celý program. V roce 2009 bylo zatím pozastaveno financování pěti programů – jednoho v Itálii a jednoho ve Španělsku a třech regionálních programů s nadnárodní účastí. O pozastavení prostředků se uvažuje u dalších 28 programů.

Jelikož jsou uvedená opatření stále poměrně nová, Komise nepředpokládá, že by se výskyt podobných chyb do konce roku výrazně snížil.

Více informací o regionální politice EU DeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski

Evropský sociální fond

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy