Navigatsioonitee

Piirkondlikud eduvalemid - 05/10/2009

Avatud uste päevade logo ©EC

Euroopa konverents edendab piirkondlikke lahendusi ülemaailmsetele probleemidele.

Majanduskriisi tõttu on paljudes Euroopa linnades ja piirkondades suur tööpuudus. Samuti on saanud löögi linnade ja piirkondade tulubaas. Kuidas nad sellega toime tulevad? Vastus sellele küsimusele võib olla eluliselt tähtis Euroopa majanduse taastumiseks kriisist, sest kohalik majanduskasv mängib üliolulist rolli majanduse üldise toimimise seisukohast.

Eelmainitud küsimuse üle murravad pead kindlasti paljud selle aasta avatud uste päevadel English (ELi iga-aastane regionaalpoliitika konverents) osalejad. Brüsselis toimuv üritus, mis on üks suuremaid omataolisi, tutvustab kohalikul tasandil tehtavaid jõupingutusi majanduskasvu edendamiseks ning annab piirkondadele ja linnadele võimaluse mõttevahetuseks ja partnerluste loomiseks. Samuti annab see võimaluse näidata, kuidas nad kasutavad ELi regionaalarengufonde (347 miljardit eurot ajavahemikus 2007–2013).

5.–8. oktoobrini toimuvatele seminaridele, loengutele ja näitustele on registreerunud 7 000 poliitikakujundajat, eksperti ja tööstusharude esindajat 33 riigist. Väiksemad konverentsid toimuvad kõikjal Euroopas. Kokku kavatseb osaleda 213 piirkonda ja linna.

Üritused on jaotatud nelja teema alla: innovatsioon, jätkusuutlik areng, territoriaalne koostöö ja ELi regionaalpoliitika. Selle aasta konverentsil toimub hulk loenguid ja paneelarutelusid regionaalpoliitika tunnustatud asjatundjate osavõtul.

ELi regionaalpoliitika – lisateave

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad