Διαδρομή πλοήγησης

Συνταγές επιτυχίας από τις περιφέρειες - 05/10/2009

Λογότυπος των "Open days" ©EC

Ευρωπαϊκή εκδήλωση παρουσιάζει την περιφερειακή απάντηση στις παγκόσμιες προκλήσεις.

Εξαιτίας της ύφεσης πολλές ευρωπαϊκές πόλεις και περιφέρειες πλήττονται από υψηλή ανεργία και μείωση των εσόδων τους. Πώς άραγε αντιμετωπίζουν το πρόβλημα; Η απάντηση έχει καθοριστική σημασία για την ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας, δεδομένου ότι η τοπική ανάπτυξη μπορεί να αποτελέσει κινητήρια δύναμη για την ευρύτερη οικονομία.

Το ερώτημα αυτό θα απασχολήσει αναμφίβολα πολλούς από τους συμμετέχοντες στη φετινή ευρωπαϊκή εκδήλωση για την περιφερειακή πολιτική "Open days English" που πραγματοποιείται στις Βρυξέλλες. Η εκδήλωση αυτή, μια από τις σημαντικότερες στον τομέα της περιφερειακής πολιτικής, προβάλλει τις τοπικές πρωτοβουλίες τόνωσης της ανάπτυξης και δίνει την ευκαιρία στις περιφέρειες και τις πόλεις να ανταλλάξουν εμπειρίες και ιδέες και να οικοδομήσουν σχέσεις συνεργασίας. Τους δίνει επίσης τη δυνατότητα να δείξουν πώς αξιοποιούν τα κονδύλια της ΕΕ για την περιφερειακή ανάπτυξη, τα οποία, το διάστημα 2007-13, ανέρχονται σε 347 δισ. ευρώ .

Περίπου 7.000 αρμόδιοι για τη χάραξη πολιτικής, εμπειρογνώμονες και εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου από 33 χώρες θα συμμετάσχουν σε σεμινάρια, συναντήσεις εργασίας, διαλέξεις και εκθέσεις που πραγματοποιούνται από τις 5 έως τις 8 Οκτωβρίου. Άλλες μικρότερης εμβέλειας εκδηλώσεις έχουν επίσης προγραμματιστεί σε όλη την Ευρώπη. Συνολικά, αναμένεται να συμμετάσχουν 213 περιφέρειες και πόλεις.

Τέσσερα είναι τα βασικά θέματα της φετινής εκδήλωσης: καινοτομία, βιώσιμη ανάπτυξη, εδαφική συνοχή και περιφερειακή πολιτική της ΕΕ. Η φετινή εκδήλωση περιλαμβάνει για πρώτη φορά σειρά διαλέξεων και ειδικές ομάδες στις οποίες συμμετέχουν εμπειρογνώμονες παγκοσμίου κύρους σε θέματα περιφερειακής πολιτικής.

Περισσότερα για την περιφερειακή πολιτική της ΕΕ

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι