Navigačný riadok

Zmenšovanie regionálnych rozdielov nielen v EÚ - 12/05/2009

Guggenheimovo múzeum, Bilbao, Španielsko ©EK

EÚ sa delí o svoje skúsenosti zo zlepšovania situácie v regiónoch s takými krajinami, ako sú napr. Brazília, Rusko a Čína.

Zmenšovanie hospodárskych rozdielov medzi regiónmi je jedným z kľúčových cieľov EÚ – 44 % jej rozpočtu sa investuje do podpory regionálnej konkurencieschopnosti. Projekty zamerané na zlepšenie kvalifikácie miestnych pracovníkov, podporu podnikania, zlepšovanie infraštruktúry a ochranu životného prostredia sú vytvorené s cieľom znížiť zaostávanie chudobnejších regiónov EÚ.

Jedným z príkladov môže je inštalácia solárneho energetického systému Englishfrançaismagyar v štátnej nemocnici v Maďarsku, ktorá mala za následok výraznú úsporu energie, nárast miestnej zamestnanosti a zvýšenie popularity solárnej energie v regióne.

Krajiny ako Čína, Rusko a Brazília, ktoré sa takisto vyznačujú veľkými regionálnymi rozdielmi a majú mnohostupňovú verejnú správu, prejavili záujem o výmenu a porovnanie skúseností s EÚ.

Formy možnej spolupráce budú predmetom konferencie Englishfrançais , na ktorej sa zúčastnia zástupcovia vlád a regiónov z Európy, Afriky, Ruska, Číny a Južnej Ameriky. Účastníci budú debatovať o tom, ako vytvoriť efektívne systémy verejnej správy, ktoré dokážu uplatniť politiky regionálneho rozvoja.

Konferencia je prvým konkrétnym pokusom podeliť sa s krajinami mimo EÚ o skúsenosti s mechanizmom a výberovými kritériami používanými pri financovaní regionálnych projektov. Regionálna politika sa uplatňuje v správnom systéme na európskej, národnej, regionálnej a miestnej úrovni.

Zahrnutie miestnych a regionálnych predstaviteľov do navrhovania stratégií a výberu projektov približuje základné organizácie bližšie k centrálnemu rozhodovaciemu procesu na úrovni EÚ. To by mohlo byť inšpiratívne pre veľké krajiny akými sú Čína a Rusko, ktoré tvrdia, že by chceli zmenšiť regionálne rozdiely, zvýšiť transparentnosť verejných politík a zlepšiť účasť regiónov na rozhodovaní prostredníctvom decentralizácie.

Viac informácií o medzinárodných aspektoch regionálnej politiky EÚ English

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy