Kruimelpad

Werken aan regionale gelijkheid in de EU en daarbuiten - 12/05/2009

Het Guggenheimmuseum in Bilbao, Spanje ©EC

De EU gaat haar ervaring met de versterking van de regio's delen met landen zoals Brazilië, Rusland en China.

De vermindering van de economische ongelijkheid van de regio's is een van de hoofddoelstellingen van de EU: 44% van haar budget gaat naar verbetering van het regionaal concurrentievermogen. Projecten voor (bij)scholing van de lokale beroepsbevolking, bevordering van het ondernemerschap, verbetering van de infrastructuur en bescherming van het milieu moeten de armere regio's helpen hun buren bij te benen.

Een voorbeeld is de installatie van een zonne-energiesysteem Englishfrançaismagyar in een openbaar ziekenhuis in Hongarije. Daarmee wordt niet alleen een forse hoeveelheid energie bespaard, maar ook de lokale werkgelegenheid gestimuleerd en zonne-energie in de regio populair gemaakt.

Landen zoals China, Rusland en Brazilië, die ook ook met grote verschillen tussen de regio's en de veelheid aan bestuurslagen worstelen, hebben belangstelling getoond voor het uitwisselen van ervaringen met de EU.

Deze samenwerking zal worden besproken op een conferentie Englishfrançais die zal worden bijgewoond door vertegenwoordigers van regeringen en regio's uit Europa, Afrika, Rusland, China en Zuid-Amerika. De deelnemers zullen nadenken over de opzet van doeltreffende bestuurssystemen waarmee een regionaal ontwikkelingsbeleid kan worden uitgevoerd.

De conferentie is de eerste concrete poging om landen buiten de EU inzicht te verschaffen in de mechanismen en selectiecriteria die bij de financiering van regionale projecten worden toegepast. Het regionaal beleid van de EU wordt uitgevoerd via een samenspel van Europese, nationale, regionale en lokale bestuursinstanties.

Door lokale en regionale vertegenwoordigers te betrekken bij de strategieplanning en de keuze van projecten wordt de afstand tussen de centrale besluitvormingsinstanties van de EU en de organisaties aan de basis verkleind. Dat is vooral interessant voor grote landen zoals China en Rusland, die zeggen de regionale verschillen te willen verkleinen en tegelijkertijd het overheidsbeleid transparanter te maken en de regio's meer invloed te willen geven door middel van decentralisatie.

Meer informatie over de internationale aspecten van het regionaal beleid van de EU. English

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?

Nuttige links