Navigācijas ceļš

Reģionālu atšķirību mazināšana ES un citur pasaulē - 12/05/2009

Gugenheima muzejs Bilbao (Spānija) ©EK

ES ar tādām valstīm kā Brazīlija, Krievija un Ķīna dalās pieredzē par to, kā stiprināt reģionu konkurētspēju.

Reģionālo atšķirību mazināšana tautsaimniecībā ir viens no galvenajiem ES mērķiem — 44% tās budžeta tērē reģionālās konkurētspējas veicināšanai. Lai ES nabadzīgākiem reģioniem palīdzētu panākt kaimiņus, tiek organizēti projekti, kuru mērķis ir uzlabot vietējo darbinieku prasmes, atbalstīt uzņēmējdarbību, uzlabot infrastruktūru un aizsargāt vidi.

Viens no šāda atbalsta piemēriem ir kādā Ungārijas valsts slimnīcā uzstādīta energoapgādes sistēma, ko darbina ar saules enerģiju Englishfrançaismagyar . Tā ļāvusi ievērojami samazināt energopatēriņu, radījusi darbavietas vietējiem iedzīvotājiem, turklāt reģionā saules enerģija kļuvusi par populāra.

Ārpuskopienas valstis, piemēram, Ķīna, Krievija un Brazīlija, kurām arī nākas risināt problēmas, ko rada lielas reģionālas atšķirības un vairāku līmeņu pārvaldes sistēma, ir izrādījušas vēlēšanos sadarboties ar ES, lai salīdzinātu pieredzi.

Sadarbības iespējas apspriedīs konferencē Englishfrançais , kas pulcēs valdības un reģionu pārstāvjus no Eiropas, Āfrikas, Krievijas, Ķīnas un Dienvidamerikas. Dalībnieki spriedīs, kā veidot efektīvu pārvaldes sistēmu, kas spējīga veicināt reģionālu attīstību.

Šī konference ir pirmais konkrētais mēģinājums ārpuskopienas valstīm sniegt ieskatu tajā, kāds ir ES izmantotais reģionālās attīstības projektu finansēšanas mehānisms un atlases kritēriji. ES reģionālo politiku īsteno ar vairāklīmeņu pārvaldības palīdzību. Tai ir ES, valsts, reģionālais, kā arī vietējais līmenis.

Reģionālā un vietējā līmeņa pārstāvjus iesaistot stratēģiju izstrādē un projektu atlasē, vietēja mēroga organizācijas tuvina ES centralizēto lēmumu pieņēmējiem. Tas ir jo īpaši interesanti lielām valstīm, piemēram, Ķīnai un Krievijai. Tās ir norādījušas, ka vēlas mazināt reģionālas atšķirības, tajā pašā laikā valsts politiku padarot pārredzamāku un ar decentralizācijas palīdzību dodot plašākas pilnvaras reģioniem.

Plašāk par ES reģionālās politikas starptautisko aspektu English

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites