Navigatsioonitee

Regioonidevahelise ebavõrdsuse vähendamine ELis ja mujal - 12/05/2009

Guggenheimi muuseum, Bilbao, Hispaania ©EC

EL jagab oma regioonide elujärje parandamise kogemusi Brasiilia, Venemaa ja Hiinaga.

Regioonide majandusliku ebavõrdsuse vähendamine on ELi üks peamisi eesmärke. ELi eelarvest eraldatakse 44 protsendi ulatuses vahendeid regioonide konkurentsivõime tõstmiseks. Kohaliku tööjõu oskuste parandamise, ettevõtluse stimuleerimise, infrastruktuuri parandamise ja keskkonnaprojektide ülesanne on aidata ELi vaesematel regioonidel oma naabritega sammu pidada.

Üheks näiteks on päikeseenergial töötava süsteemi Englishfrançaismagyar sisseseadmine ühes Ungari riigieelarvelises haiglas, mille tulemusel hoitakse kokku palju energiat, luuakse uusi töökohti ning piirkonnas edendatakse päikeseenergia kasutamist.

ELi mittekuuluvad riigid nagu Hiina, Venemaa ja Brasiilia, kelle probleemiks on samuti regioonidevaheline ebavõrdsus ja mitmetasandiline haldus, on tundnud kogemuste vahetamise eesmärgil huvi koostöö vastu ELiga.

Koostöö arutamine ongi Euroopa, Aafrika, Venemaa, Hiina ja Lõuna-Ameerika valitsuste ja regioonide esindajate konverentsi Englishfrançais teemaks. Osalejad käsitlevad sellise tõhusa haldussüsteemi korraldamist, mille raames oleks võimalik rakendada regionaalarengupoliitikat.

Konverents on esimene omataoline, kus püütakse ELi mittekuuluvatele riikidele tutvustada konkreetselt regionaalprojektide rahastamise mehhanisme ja valikukriteeriume. ELi regionaalpoliitikat teostatakse Euroopa, liikmesriigi, piirkondliku ja kohaliku tasandi haldussüsteemi vahendusel.

Kohalike ja piirkondlike esindajate kaasamine strateegiate koostamisse ja projektide valikusse toob nn rohujuuretasandi organisatsioonid lähemale ELi otsuste tegemisele. See on eriti huvipakkuv suurtele riikidele nagu Hiina ja Venemaa, kes on väljendanud soovi vähendada regioonidevahelist ebavõrdsust ning muuta samas avalikku poliitikat läbipaistvamaks ning anda regioonidele detsentraliseerimise kaudu rohkem volitusi.

Täiendav teave ELi regionaalpoliitika rahvusvahelistest aspektidest English

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad