Διαδρομή πλοήγησης

Παγκόσμιο ενδιαφέρον για την ευρωπαϊκή περιφερειακή πολιτική - 12/05/2009

Tο μουσείο Γκούγκενχαϊμ, Μπιλμπάο, Ισπανία ©EC

Η ΕΕ ανταλλάσσει εμπειρίες περιφερειακής πολιτικής με άλλες χώρες, όπως η Βραζιλία, η Ρωσία και η Κίνα.

Η μείωση των περιφερειακών οικονομικών ανισοτήτων αποτελεί βασικό στόχο της ΕΕ, δεδομένου ότι το 44% του προϋπολογισμού της διατίθεται για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των περιφερειών. Σχέδια για την ενίσχυση των δεξιοτήτων του τοπικού εργατικού δυναμικού, την ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας, τη βελτίωση των υποδομών και την προστασία του περιβάλλοντος καταρτίζονται ειδικά για να βοηθήσουν τις φτωχότερες περιφέρειες της ΕΕ να φθάσουν το επίπεδο των γειτόνων τους.

Για παράδειγμα, η εγκατάσταση ενός συστήματος ηλιακής ενέργειας Englishfrançaismagyar σε δημόσιο νοσοκομείο της Ουγγαρίας είχε ως αποτέλεσμα τη σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας, τη δημιουργία τοπικής απασχόλησης και την προβολή των πλεονεκτημάτων της ηλιακής ενέργειας σε περιφερειακό επίπεδο.

Χώρες εκτός ΕΕ, όπως η Κίνα, η Ρωσία και η Βραζιλία, οι οποίες αντιμετωπίζουν επίσης σοβαρές περιφερειακές ανισότητες καθώς και πολλαπλά επίπεδα διακυβέρνησης, ενδιαφέρονται να συνεργαστούν με την ΕΕ προκειμένου να ανταλλάξουν εμπειρίες.

Θέματα της συνεργασίας αυτής εξετάζονται σε συνέδριο Englishfrançais στο οποίο συμμετέχουν εκπρόσωποι κυβερνήσεων και περιφερειών της Ευρώπης, της Αφρικής, της Ρωσίας, της Κίνας και της Νότιας Αμερικής. Βασικό θέμα συζήτησης είναι η αποτελεσματικότερη οργάνωση συστημάτων διακυβέρνησης κατάλληλων για την υλοποίηση πολιτικών περιφερειακής ανάπτυξης.

Το συνέδριο αυτό αποτελεί την πρώτη ουσιαστική προσπάθεια ενημέρωσης χωρών εκτός ΕΕ σχετικά με τους μηχανισμούς και τα κριτήρια επιλεξιμότητας για τη χρηματοδότηση περιφερειακών σχεδίων. Η ευρωπαϊκή περιφερειακή πολιτική υλοποιείται μέσω ενός συστήματος διακυβέρνησης που περιλαμβάνει πολλά επίπεδα: ευρωπαϊκό, περιφερειακό και τοπικό.

Με τη συμμετοχή τοπικών και περιφερειακών εκπροσώπων στην κατάρτιση στρατηγικών και την επιλογή έργων, οι οργανώσεις βάσης αποκτούν πρόσβαση στην κεντρική διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για μεγάλες χώρες όπως η Κίνα και η Ρωσία, οι οποίες επιθυμούν να μειώσουν τις περιφερειακές ανισότητες, αυξάνοντας συγχρόνως τη διαφάνεια των δημόσιων πολιτικών και ενισχύοντας τον ρόλο των περιφερειών μέσω της αποκέντρωσης.

Περισσότερα για τις διεθνείς πτυχές της περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ English

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι