Cesta

Plánování budoucnosti vzdálených evropských regionů - 23/10/2008

Západ slunce na pláži s palmami © Reporters

Podle plánů dalšího rozvoje by měl být potenciál těchto míst využit k výzkumu životního prostředí a výrobě léčiv.

Réunion, Martinique, Madeira ... jména, při jejichž vyslovení si člověk obvykle představí palmy, odlehlé pláže a mořské vlny – tedy obrázky, které nejsou zrovna typické pro EU.

Zmíněné tři ostrovy jsou však s Evropou spjaty velmi dlouho, stejně jako další čtyři vzdálená místa, která jsou nejodlehlejšími regiony DeutschEnglishespañolfrançaisitaliano EU: Francouzská Guayana, Guadeloupe, Azory a Kanárské ostrovy.

Kromě Francouzské Guayany, která leží na severním pobřeží Jižní Ameriky, se ve všech případech jedná o ostrovy nebo souostroví. Kanárské ostrovy patří Španělsku, Azory a Madeira Portugalsku a zbylé čtyři se řadí mezi departmenty Francie. Po staletí se odtud dováží čaj, víno, rum, ovoce, květiny a okrasné rostliny.

Na první pohled se může zdát, že jsou rájem na zemi. Tyto regiony však bojují se silnými ekonomickými hendikepy: malou rozlohou, odlehlostí a složitým povrchem a podnebím. Jejím obyvatelům, kterých jsou přibližně čtyři miliony, většinou poskytuje obživu zemědělství, rybářství a cestovní ruch.

Evropská unie si je těchto omezení vědoma a připravila regionální politiku, která zvláštním potřebám těchto regionů vychází vstříc. Doposud bylo prioritou zajistit na tato území lepší přístup a podporovat jejich konkurenceschopnost a regionální vazby. Nyní chce Komise tento rámec překročit a nasměrovat vývoj tak, aby z odlehlých regionů měl užitek i zbytek Evropy. Nová strategie by měla tyto regiony více propagovat a proměnit pokud možno jejich hendikepy ve výhody.

Tato vzdálená území se mohou například pochlubit geografickými a geologickými charakteristikami, díky nimž jsou ideálním místem pro výzkumné laboratoře řady oborů, včetně výzkumu změny klimatu. Jejich biologická rozmanitost a unikátní mořské ekosystémy jsou velmi slibnými devizami, které lze využít k inovacím ve farmaceutickém průmyslu a agronomii.

Unie hodlá v letech 2007 až 2013 vyčlenit na rozvoj uvedených regionů 7,8 miliardy eur. Výsledky řady projektů financovaných Evropskou unií dokládají, že tyto regiony mohou být pro zbytek Unie významným přínosem. Patří mezi ně víceúčelová elektrárna na Madeiře a projekt na Réunionu, který by měl tomuto ostrovu v Indickém oceánu zajistit energetickou soběstačnost.

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy