Sökväg

Tillväxtens baksida - 06/10/2008

Fasaden på Regionskommitténs byggnad i Bryssel, med slagordet ”Regioner och städer inför nya utmaningar”.

Innovation och hållbar utveckling viktiga för regionala ekonomiers tillväxt.

Hållbar utveckling – sedan länge en prioriterad EU-fråga – har fått förnyad aktualitet genom klimatförändringarna, men har alltid varit en stor utmaning för tätorter och städer.

I år är hållbar utveckling också en av de stora frågorna på EU:s regionalpolitiska evenemang OPEN DAYS English. Runt 6 500 beslutsfattare, experter och företrädare för näringslivet från 32 länder deltar den 6–9 oktober i fyra dagars seminarier, workshoppar, föreläsningar och utställningar i Bryssel. Runtom i EU arrangeras liknande tilldragelser, om än i mindre skala.

Inom ramen för OPEN DAYS, som är ett av de största evenemangen i sitt slag, kan regioner och städer berätta om bra lösningar och utbyta idéer om hur man kan öka tillväxt och sysselsättning. Några exempel på projekt är teknikparker, innovativa system för sanering av städer och transportförbindelser för höghastighetstrafik. Deltagarna får också tillfälle att visa hur de använder EU-pengarna för regional utveckling, som 2007 uppgick till 347 miljarder euro.

En av de viktigaste debatterna på årets konferens gäller frågan hur man kan bevara och utnyttja Europas territoriella och kulturella mångfald (”territoriell sammanhållning”). EU:s regionalpolitik har länge varit fokuserad på att undanröja de sociala och ekonomiska skillnaderna, men nu tycker många att man i stället bör se mångfalden som en tillgång för hållbar utveckling.

Innovation, som är ett annat tema i år, är också en viktig tillväxtfaktor. Rika regioner kan lägga mer pengar på forskning och utveckling än fattiga regioner och blir på så sätt ännu rikare, medan klyftan mellan regionerna ökar.

OPEN DAYS berör inte bara EU-länderna. Även länder utanför EU deltar, bland annat Turkiet, Kroatien, Norge och Schweiz. I år är det dessutom premiär för Island och Bosnien och Hercegovina. Bidrag kommer också från Kina, Ryssland, Brasilien, Serbien och en rad internationella organisationer.

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar