Mogħdija tan-navigazzjoni

Uġiegħ tal-iżvilupp - 06/10/2008

Il-faċċata tal-bini tal-Kumitat tar-Reġjuni fi Brussell, bl-islogan 'Reġjuni u bliet f'dinja mimlija sfidi'

L-innovazzjoni u l-iżvilupp sostenibbli importanti ferm għall-iżvilupp reġjonali.

L-iżvilupp sostenibbli - prijorità dejjiema fl-Ewropa - ingħatat importanza ġdida minħabba l-kriżi tal-bidla fil-klima. Iżda tibqa' sfida kbira għall-ibliet.

L-iżvilupp sostenibbli huwa wieħed mill-kwistjonijiet il-kbar waqt il-ġranet 2008 dwar il-politika reġjonali miftuħa għall-pubbliku English tal-UE. Madwar 6,500 fassal tal-politika, espert u rappreżentanti tal-industrija minn 32 pajjiż inkitbu għal erbat ijiem ta' seminars, sessjonijiet ta' ħidma, diskorsi u eżibizzjonijiet fi Brussell bejn is-6 u d-9 ta' Ottubru. Madwar l-Ewropa qed iseħħu avvenimenti simili imma iżgħar.

Dan l-avveniment fi Brussell, li huwa fost l-akbar ta' din ix-xorta, huwa opportunità għar-reġjuni u l-bliet biex jiskambjaw l-esperjenzi tagħhom u l-ideat dwar kif irnexxielhom jagħtu spinta lit-tkabbir u x-xogħol. Eżempji jinkludu parks tat-teknoloġija, skemi innovattivi għal riġenerazzjoni urbana u trasport ta' veloċità għolja. L-avveniment joffri wkoll opportunità għalihom biex juru fejn qed imorru l-fondi tal-iżvilupp reġjonali tal-UE - €347biljun għall-2007-13.

Din is-sena l-konferenza mistennija tiffoka fuq it-tnedija ta' dibattitu dwar il-ħtieġa li nirrispettaw u nużaw id-diversità territorjali u kulturali tal-Ewropa ("il-koeżjoni territorjali"). Għal snin sħaħ, il-politika reġjonali tal-UE iffukat fuq l-eliminazzjoni tal-inugwaljanzi soċjali u ekonomiċi. Imma hemm appoġġ dejjem jikber għal aktar sforzi biex idawru d-diversità f'vantaġġ għall-iżvilupp sostenibbli.

L-innovazzjoni, tema oħra għal din is-sena, hija importanti wkoll għall-iżvilupp. Reġjuni għonja ġeneralment jonfqu aktar fir-riċerka u l-iżvilupp, u jiġġeneraw aktar flus għalihom infushom u jwasslu għal disparità akbar ma' reġjuni inqas għonja.

L-avveniment tal-ġranet miftuħin għall-pubbliku m'humhiex limitati għall-UE biss. It-Turkija, il-Kroazja, in-Norveġja, l-Iżvizzera u - għall-ewwel darba - il-Bożnja u Ħerzegovina u l-Iżlanda se jkunu preżenti din is-sena. Iċ-Ċina, ir-Russja, il-Brażil u s-Serbja qed jikkontribwixxu wkoll, flimkien ma' għaqdiet internazzjonali.

Agħżel kuluri li jikkuntrastaw Ara l-paġna fid-daqs normali tagħha Kabbar id-daqs b'200 fil-mija Ibgħat din il-paġna lil sħabek Stampa din il-paġna

 

Sibt l-informazzjoni li kont qed tfittex?

Iva LE

X'kont qed tfittex?

Għandek xi suġġerimenti?

Links utli