Cosán nascleanúna

Aghaidh fhoirgneamh Choiste na Réigiún sa Bhruiséil, leis an mana 'Réigiúin is cathracha i ndomhan dúshlánach'.

An nuáil is an fhorbairt inbhuanaithe - eochair an fháis réigiúnaigh.

Tosaíocht san Eoraip le fada is ea an fhorbairt inbhuanaithe, is thug géarchéim na haeráide tábhacht nua di. Ach is dúshlán mór fós do bhailte is do chathracha í.

Ceann de mhórcheistanna ag "laethanta oscailte" um beartas réigiúnach English 2008 an AE is ea an fhorbairt inbhuanaithe . Chláraigh suas le 6,500 déantóir beartas, saineolaí is ionadaí tionscail ó 32 tír do cheithre lá seimineár, ceardlann, léachtaí agus taispeántas sa Bhruiséil an 6-9 Deireadh Fómhair. Tá a leithéid d'imeachtaí ar siúl ar fud na hEorpa.

Agus é ar na himeachtaí den chineál seo is mó dá bhfuil ann, deis is ea cruinniú na Bruiséile do réigiúin is do chathracha smaointe is taithí a mhalartú faoi shlite chun fás is poist a mhéadú. Mar shampla, páirceanna teicneolaíochta, scéimeanna nuálacha d'athghiniúint uirbeach is do naisc iompair ardluais. Deis dóibh, leis, is ea an ócáid le taispeáint conas atá cistí forbartha réigiúnacha an AE – €347bn do 2007-13 – á gcur chun saothair acu.

Curadhmhír na comhdhála i mbliana is ea seoladh na díospóireachta faoin ngá chun meas a léiriú ar éagsúlacht chultúrtha is chríochach na hEorpa ("comhtháthú críochach"), agus úsáid a bhaint aisti. Le bliainta anuas tá beartas réigiúnach an AE dírithe ar dhíothú éagothromaíochtaí geilleagracha is sóisialta. Ach tá tacaíocht ag fás d'iarrachtaí chun leas a bhaint as an éagsúlacht don fhorbairt inbhuanaithe.

An nuáil téama eile i mbliana atá tábhachtach don fhás. Tá claonadh sna réigiúin rathúla níos mó a chaitheamh ar thaighde is ar fhorbairt, rud a ghineann breis saibhris dóibh féin is a mhéadaíonn na héagothromaíochtaí le réigiúin níos boichte.

Ní teoranta don AE atá an ócáid laethanta oscailte. Beidh ionadaíocht i mbliana ón Tuirc, ón gCróit, ón Iorua is ón Eilvéis agus - don chéad uair - ón mBoisnia-Heirseagaivein is ón Íoslainn. Páirteach san ócáid freisin tá an tSín, an Rúis, an Bhrasaíl agus an tSeirbia, chomh maith le heagrais idirnáisiúnta.

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links