Navigatsioonitee

Kasvuraskused - 06/10/2008

Brüsselis asuva regioonide komitee ehitise fassaad loosungiga „Regioonid ja linnad uusi väljakutseid pakkuvas maailmas”

Innovatsioon ja säästev areng on piirkondliku majanduskasvu võti.

Säästev areng, mis on Euroopas olnud pikaajaline pioriteet, on saanud kliimamuutuse kriisi tõttu uue tähenduse. Kuid see on linnadele jätkuvalt suureks väljakutseks.

Säästev areng on üks peamistest teemadest ELi 2008. aasta regionaalpoliitika „avatud uste päevadel” English. Umbes 6500 poliitikakujundajat, eksperti ja tööstuse esindajat 32 riigist on end registreerinud Brüsselis 6.–9. oktoobrini toimuvatele seminaridele, töörühmadesse, loengutele ja näitustele. Samal ajal korraldatakse väiksemaid üritusi kõikjal Euroopas.

Brüsselis kõnealuste päevade raames toimuvad suuremad üritused annavad piirkondadele ja linnadele võimaluse vahetada muljeid edusammude ja ideede kohta, mis on seotud majanduskasvu edendamise ja töökohtade loomisega. Siinkohal on näideteks tehnopargid, innovaatilised linnade taaselustamise kavad ning kiirtranspordi sõlmed. Üritus annab piirkondadele samuti võimaluse näidata, kuidas nad kasutavad ELi regionaalarengufondidest ajavahemikuks 2007–2013 eraldatud 347 miljardit eurot.

Selle aasta konverentsi keskseks sündmuseks saab olema arutelu algatamine, mis käsitleb vajadust austada ja kasutada Euroopa territoriaalset ning kultuurilist mitmekülgsust („territoriaalne ühtekuuluvus”). Paljude aastate jooksul on ELi regionaalpoliitika keskendunud sotsiaalsete ja majanduslike erinevuste kaotamisele. Kuid toetus mitmekülgsuse ärakasutamisele säästva kasvu saavutamise eesmärgil aina kasvab.

Veel üks käesoleva aasta keskseid teemasid – innovatsioon – on majanduskasvu saavutamise seisukohast samuti äärmiselt oluline. Jõukamad piirkonnad kalduvad kulutama teadus- ja arendustegevusele rohkem, suurendades seeläbi enda jõukust ning tekitades suuremaid erinevusi vähemjõukate piirkondadega.

Avatud uste päevad ei piirdu vaid ELiga. Sel aastal on esindatud ka Türgi, Horvaatia, Norra, Šveits - ning esmakordselt ka Bosnia ja Hertsegoviina ning Island. Lisaks rahvusvahelistele organisatsioonidele panustavad üritusse ka Hiina, Venemaa, Brasiilia ja Serbia.

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad