Cesta

Potíže růstu - 06/10/2008

Průčelí budovy Výboru regionů v Bruselu se sloganem „Regiony a města ve světě plném výzev“.

Inovace a udržitelný rozvoj jsou klíčem k růstu regionů.

Téma udržitelného rozvoje – dlouhodobá priorita EU – je dnes ještě aktuálnější v souvislosti s problémy spojenými se změnou klimatu. Pro velká i menší města zůstává nadále výzvou.

Udržitelný rozvoj je jedním z hlavních témat, kterým se věnuje letošní ročník akce EU „Open days" zaměřené na regionální politiku English. V rámci čtyřdenního programu proběhnou v Bruselu od 6. do 9. října semináře, workshopy, přednášky a výstavy. Účastníky, kterých se z 32 zemí přihlásilo okolo 6 500, budou tvůrci politik, odborníci a zástupci průmyslu. Menší akce se budou konat i na jiných místech v unii.

Na bruselském setkání, jedné z největších akcí svého druhu, si budou moci zástupci měst a regionů vyměnit nápady a zkušenosti z úspěšných projektů zaměřených na podporu růstu a zaměstnanosti. Patří mezí ně například technologické parky, inovativní řešení obnovy měst a vysokorychlostní dopravní spojení. Tato akce jim zároveň umožní předvést, jak nakládají s prostředky z rozvojových fondů (347 miliard EUR na období 2007–2013).

Hlavním předmětem zájmu letošní konference bude zahájení debaty o nutnosti respektovat a využívat evropskou teritoriální a kulturní rozmanitost (tzv. „teritoriální soudržnost“). Evropská regionální politika se řadu let zaměřuje na odstraňování sociálních a ekonomických rozdílů. Sílí však názor, že rozmanitosti by se mělo více využívat jako výhody při zajišťování udržitelného rozvoje.

Inovace, která je dalším významným tématem letošního setkání, je pro růst také velmi důležitá. Prosperující regiony vynakládají více prostředků na výzkum a vývoj, bohatnou, a tak se zvětšují rozdíly mezi nimi a méně rozvinutými regiony.

Akce „Open days“ se neomezuje pouze na země EU. Letos se jí zúčastní i Turecko, Chorvatsko, Norsko, Švýcarsko a poprvé i Bosna a Hercegovina a Island. Příspěvky dále předloží Čína, Rusko, Brazílie a Srbsko a mezinárodní organizace.

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy