Sökväg

Regional tillväxt minskar klyftorna mellan inkomst och sysselsättning - 18/06/2008

Forskare vid miljötekniskt resurscentrum i Luxemburg.

Fattiga regioner är på väg att komma ikapp och drar nytta av expansionen i snabbväxande sektorer.

EU bör investera mer i forskning och utveckling och i högre utbildning för att kunna förbli konkurrenskraftig i den globala ekonomin, säger EU-kommissionen i en rapport om ekonomisk och social sammanhållning som offentliggjordes den 18 juni.

Kommissionen meddelade också resultatet av ett offentligt samråd om sin sammanhållningspolitik, som innebär förnyat starkt stöd för ännu ambitiösare planer efter 2013. Det rådde samstämmighet om att politiken ska inriktas på innovation, utbildning, stöd till små och medelstora företag, EU-täckande infrastruktur och bekämpning av klimatförändringarna.

Mindre än en fjärdedel av EU-medborgare mellan 25 och 64 år tillhör kategorin ”högutbildade” och många bor i eller nära städer, vilket gör det svårt att rekrytera ”kunskapsarbetare” i mindre utvecklade regioner. Ändå är välutbildad arbetskraft viktig för den ekonomiska tillväxten. Det är särskilt stor efterfrågan på folk med vetenskaplig och teknisk bakgrund inom hälso- och sjukvård, undervisning och högteknologisk tillverkningsindustri. EU använder bara 1,2 % av BNP till högre utbildning, vilket inte ens är hälften av de 2,9 % som USA använder.

Enligt rapporten ligger EU också långt efter USA när det gäller anslagen till forskning och utveckling. EU efterlyser stora investeringar i forskning och utveckling för att stimulera innovation och öka produktiviteten.

Men för mindre utvecklade regioner ser det bra ut. Många får en skjuts framåt genom tillväxten i tre snabbväxande sektorer:– finansiella tjänster och företagstjänster, handel, transport och kommunikation samt byggnads- och anläggningsarbeten. Det kan hjälpa dem att komma ikapp rikare regioner.

Den högteknologiska tillverkningsindustrin är den sektor där EU globalt sett fortfarande ligger i framkanten. Det gäller tillverkning av elektrisk och optisk utrustning, kirurgisk utrustning, flygplan, rymdfarkoster och läkemedel.

Skillnaderna i inkomster och sysselsättningsnivåer runtom i EU har krympt under senare år till följd av snabb ekonomisk tillväxt i de fattigaste regionerna. Under åren 2000–2005 ökade BNP per capita i dessa regioner 50 % snabbare än i resten av EU. Under samma period sjönk arbetslösheten med tre procentenheter. De fattigare regionerna genomgår fortfarande en betydande ekonomisk omstrukturering, som innebär att jobben flyttas från jordbruket till tjänstesektorn.Ett av EU:s övergripande mål är att se till att de 27 medlemsländerna har en sammanhållen utvecklingen. Nästan 36 % av EU:s budget för perioden 2007–2013, dvs.347miljarder euro, går till EU:s sammanhållningspolitik.

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar