Navigacijska pot

Rast regionalnih gospodarstev zmanjšuje razlike pri dohodku in zaposlovanju - 18/06/2008

Raziskovalec v raziskovalnem centru za okoljsko tehnologijo v Luksemburgu

Zaradi hitro razvijajočih se sektorjev revnejše regije dohitevajo bogatejše.

U mora povečati naložbe v raziskave in razvoj ter visoko izobraževanje, če želi ostati konkurenčna v svetovnemgospodarstvu, pravi poročilo Komisije o gospodarski in socialni koheziji, objavljeno18. junija.

Komisija je objavila tudi izide javnega posvetovanja o kohezijski politiki, ki kažejo močno podporo še ambicioznejšim načrtom za obdobje po letu 2013. Po splošnem mnenju naj bi se politika osredotočila na inovacije, izobraževanje, podporo malim in srednje velikim podjetjem, vseevropski infrastrukturi in boju proti podnebnim spremembam.

Manj kot četrtina prebivalcev EU med 25. in 64. letom ima visokošolsko izobrazbo. Mnogi od njih živijo v mestu in mestni okolici, zato je zaposlovanje „delavcev z znanjem“ težavneje v manj razvitih regijah. Izobražena delovna sila je pomembna za gospodarsko rast. Zlasti veliko je povpraševanje po naravoslovnem in tehnološkem znanju na področju zdravja, izobraževanja in visokotehnološke proizvodnje. EU porabi samo 1,2 % svojega BDP za visokošolsko izobraževanje, medtem ko Združene države porabijo več kot dvakrat več (2,9 %).

Poročilo ugotavlja zaostanek za ZDA tudi pri porabi za raziskave in razvoj.Zato poziva k povečanju teh naložb, s čimer bi okrepili inovacije in dvignili produktivnost.

Z manj razvitih področij pa prihajajo dobre novice. Zaradi hitre gospodarske rasti na treh področjih – finančne in poslovne storitve, trgovina, promet in zvezeter gradbeništvo, imajo mnoga med njimi možnost, da dohitijo bogatejše regije.

EU ohranja svetovno prednost na področju visokotehnološke proizvodnje, torej proizvodnje električne in optične opreme, kirurške opreme, letal, vesoljskih vozil in farmacevtskih izdelkov.

V zadnjih letih so se zaradi hitre gospodarske rasti najrevnejših regij zmanjšale razlike pri dohodku in zaposlovanju po vsej EU. Med letoma 2000 in 2005 je bila rast BDP na prebivalca v teh regijah 50 % hitrejša kot v preostali EU. V istem obdobju se je stopnja brezposelnosti znižala za tri odstotne točke. Gospodarstvo teh regij se še vedno preoblikuje in kmetijska pridelava se umika storitvenim dejavnostim. Med najpomembnejšimi cilji EU je zagotoviti skladen razvoj 27 držav članic. EU namenja „kohezijski politiki“ skoraj 36 % svojega proračuna za obdobje 2007–2013 oziroma 347 milijard EUR.

Različica z močnim kontrastom Normalna velikost črk Povečaj črke za 200 odstotkov pošlji prijatelju natisni stran

 

Ste našli želene informacije?

Da Ne

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?

Uporabne povezave