Navigačný riadok

Regionálny rast zmenšuje rozdiely v príjmoch a zamestnanosti - 18/06/2008

Výskumný pracovník v centre pre environmentálne technológie v Luxembursku

Chudobnejšie oblasti zmenšujú svoju stratu vďaka expanzii rýchlo rastúcich odvetví

Ak má Európa ostať konkurencieschopnou v globálnej ekonomike, musí podľa správy Komisie o hospodárskej a sociálnej kohézii uverejnenej 18. júna viac investovať do výskumu, vývoja a do vyššieho vzdelávania.

Komisia takisto zverejnila výsledky verejných konzultácií o politike súdržnosti a zároveň potvrdila, že podporuje plány, ktoré sa majú realizovať po roku 2013 a ktoré sú ambicióznejšie ako tie súčasné. Výsledkom konzultácií bolo, že by sa politika súdržnosti mala sústrediť na inováciu, vzdelávanie, podporu malých a stredných podnikov, celoeurópsku infraštruktúru a na boj proti zmenám klímy.

Menej ako štvrtina obyvateľov EÚ vo veku 25 až 64 rokov patrí do kategórie vysokovzdelaných, pričom väčšina z nich žije v mestách alebo v ich okoliach. Zamestnať takýchto ľudí v menej rozvinutých oblastiach je preto problematické. Kvalifikovaná pracovná sila je však pre hospodársky rast nevyhnutná. Po ľuďoch s technickým alebo vedeckým vzdelaním je vysoký dopyt v zdravotníctve, školstve a vo výrobe využívajúcej špičkové technológie. EÚ vynakladá na vyššie vzdelávanie len 1,2 % svojho HDP, čo je menej ako polovica v porovnaní s 2,9 %  v Spojených štátoch.

Podľa správy Komisie EÚ výrazne zaostáva za USA aj v investíciách do výskumu a vývoja.V správe sa zdôrazňuje potreba výrazných investícií do výskumu a vývoja s cieľom podporiť inováciu a zvýšiť produktivitu.

Budúcnosť menej rozvinutých oblastí však nie je čierna.Mnohé z nich profitujú z rastu najdynamickejších odvetví – finančných a podnikateľských služieb;obchodu, dopravy a telekomunikácií, ako aj stavebníctva. Toto by im mohlo pomôcť vyrovnať sa bohatším oblastiam.

Výroba pomocou špičkových technológií je odvetvím, v ktorom si EÚ uchováva svoje vedúce postavenie. Ide o výrobu elektrických, optických a chirurgických zariadení, lietadiel, vesmírnych lodí a liečiv.

Vďaka rýchlemu hospodárskemu rastu v najchudobnejších oblastiach sa rozdiely v príjmoch a miere zamestnanosti za posledné roky v EÚ znížili. V rokoch 2000 – 2005 rástlo v týchto regiónoch HDP na obyvateľa o 50 % rýchlejšie ako vo zvyšku EÚ. Počas rovnakého obdobia klesla miera nezamestnanosti o 3 percentá. Tieto regióny doteraz prechádzajú zásadnou hospodárskou reštrukturalizáciou, v dôsledku čoho sa pracovné sily presúvajú z poľnohospodárstva do služieb. Jedným zo základných cieľov EÚ je, aby sa jej 27 členských štátov rozvíjalo spolu. Takmer 36 % rozpočtu na obdobie 2007 až 2013, to jest 347 miliárd eur, je určených na politiku súdržnosti.

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy