Navigācijas ceļš

Pateicoties reģionu izaugsmei, vairs nav atpalicības ienākumu un nodarbinātības ziņā. - 18/06/2008

Zinātnieks vides tehnoloģiju resursu centrā Luksemburgā

Nabadzīgākie reģioni atgūst iekavēto, izmantojot priekšrocības, ko sniedz nozares, kas strauji attīstās.

ES vairāk ir jāiegulda pētniecībā un attīstībā, un augstākajā izglītībā, lai saglabātu konkurētspēju pasaules ekonomikā, teikts 18. jūnijā publicētajā Komisijas ziņojumā par ekonomiku un kohēziju.

Komisija arī paziņoja kohēzijas politikai veltītās sabiedriskās apspriešanas rezultātus, kas apstiprina nepārprotamu atbalstu vēl vērienīgākiem plāniem pēc 2013. gada.Vispārēji tika atzīts, ka politikas izstrādē uzmanība jāpievērš inovācijai, izglītībai, mazo un vidējo uzņēmumu atbalstam, ES mēroga infrastruktūrai un cīņai pret klimata pārmaiņām.

Mazāk par ceturto daļu ES iedzīvotāju 25-64 gadu vecumā ir "ļoti izglītotu" cilvēku kategorijā, un daudzi dzīvo pilsētās vai to tuvumā, līdz ar to "zinošo darbinieku" pieņemšana darbā ir liela problēma mazāk attīstītajos reģionos. Tomēr izglītotie darbinieki ir svarīgi ekonomiskajai izaugsmei. Īpaši augsts pieprasījums ir pēc dabas zinātnēs un tehnoloģiju jomā kompetentiem speciālistiem veselības aizsardzībā, izglītībā un augsto tehnoloģiju ražošanā. ES atvēl tikai 1,2% no sava IKP augstākajai izglītībai, kas nav pat puse no 2,9%, kurus atvēl ASV.

ES stipri atpaliek no ASV arī pētniecībai un attīstībai atvēlētā finansējuma ziņā. Līdz ar to ir vajadzīgi lieli ieguldījumi pētniecībā un attīstībā, lai sekmētu inovāciju un kāpinātu ražīgumu.

Bet ir labas ziņas mazāk attīstītajiem reģioniem. Daudzus pozitīvi ietekmē izaugsme tādās strauji augošās nozarēs kā finanšu un uzņēmējdarbības pakalpojumi, tirdzniecība, transports un komunikācija, kā arī būvniecība. Tas varētu tiem palīdzēt atgūt iekavēto, salīdzinot ar pārtikušākiem reģioniem.

Augsto tehnoloģiju ražošana ir nozare, kur ES saglabā pasaules līdera pozīcijas. Tā ir elektroietaišu un optisko iekārtu, ķirurģisko iekārtu, lidaparātu, kosmosa kuģu un farmaceitisko līdzekļu ražošana.

Ienākumu un nodarbinātības rādītāju atšķirības ES pēdējos gados ir samazinājušās, pateicoties straujai ekonomiskai izaugsmei nabadzīgākajos reģionos. No 2000. gada līdz 2005. gadam IKP uz iedzīvotāju šajos reģionos pieauga par 50% straujāk nekā pārējā ES daļā. Tajā pašā laikā bezdarbs samazinājās par 3 %. Šajos reģionos joprojām turpinās būtiska ekonomikas pārstrukturēšana un vērojamas pārmaiņas nodarbinātībā — arvien vairāk ir pakalpojumu nozarē nodarbināto, bet lauksaimniecībā to kļūst mazāk. Viens no ES prioritārajiem mērķiem ir nodrošināt, ka tās 27 valstis attīstās vienādi. Šai "kohēzijas politikai" ir atvēlēti aptuveni 36% no ES 2007.-13. gada budžeta jeb 347 miljardi eiro.

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites