Naršymo kelias

Dėl regionų ekonomikos augimo sumažėjo pajamų ir užimtumo skirtumai - 18/06/2008

Tyrėjas aplinkos technologijų išteklių centre Liuksemburge

Skurdesnių regionų padėtis gerėja dėl sparčiai augančių sektorių.

ES turi daugiau investuoti į mokslinius tyrimus ir plėtrą bei aukštąjį mokslą, kad išliktų konkurencinga pasauliniu mastu.Taip teigiama birželio 18 d. paskelbtoje Komisijos parengtoje ekonominės ir socialinės sanglaudos ataskaitoje.

Be to, Komisija paskelbė viešųjų konsultacijų dėl sanglaudos politikos rezultatus ir patvirtino, kad dar didesniems planams po 2013 m. plačiai pritarta.Buvo sutariama, kad rengiant politiką daugiausia dėmesio turėtų būti skiriama naujovėms, švietimui, mažųjų ir vidutinių įmonių paramai, infrastruktūros užtikrinimu ES mastu ir kovai su klimato kaita.

Į gerai išsilavinusiųjų kategoriją patenka mažiau kaip ketvirtadalis 25–64 m. ES gyventojų.Daugelis jų gyvena miestuose arba netoli jų, todėl mažiau išsivysčiusiuose regionuose itin sunku įdarbinti „žinių darbuotojų“.Vis dėlto išsilavinę darbuotojai yra svarbūs ekonomikos augimui užtikrinti.Ypač didelė sveikatos, švietimo ir pažangiųjų technologijų gamybos sričių mokslo ir technologijų kvalifikacijos darbuotojų paklausa.Aukštajam mokslui ES išleidžia tik 1,2 % BVP, t. y. nė pusės tiek, kiek jam lėšų skiriama JAV (2,9 %).

Ataskaitoje pažymima, kad ES taip pat gerokai mažiau nei JAV išleidžia moksliniams tyrimams ir plėtrai.Ataskaitoje raginama aktyviai investuoti į mokslinius tyrimus ir plėtrą, kad būtų skatinama diegti naujoves ir didėtų našumas.

Tačiau mažiau išsivysčiusiems regionams yra gerų žinių.Daugelyje jų sparčiau auga trys sektoriai: finansų ir verslo paslaugų, prekybos, transporto ir ryšiųbei statybos.Tai turėtų jiems padėti pasivyti labiau klestinčius regionus.

Pažangiųjų technologijų (elektros, optikos, chirurgijos įrangos, orlaivių, erdvėlaivių, farmacijos produktų ir kt.) gamybos sektoriuje ES pirmauja pasaulyje.

Pastaraisiais metais dėl spartaus skurdžiausių regionų ekonomikos augimo ES pajamų ir užimtumo skirtumai sumažėjo.2000–2005 m. šių regionų BVP vienam gyventojui padidėjo 50 % sparčiau negu kituose ES regionuose.Nedarbo lygis minėtu laikotarpiu sumažėjo trimis procentais.Šiuose regionuose vis dar iš esmės pertvarkoma ekonomika, tad paslaugų sektoriuje sukuriama daugiau darbo vietų, o žemės ūkio sektoriuje mažiau.Vienas iš ES svarbiausių tikslų – užtikrinti, kad visos 27 šalys vystytųsi drauge.Šiai sanglaudos politikai skirta beveik 36 % 2007–2013 m. biudžeto arba 347 mlrd. eurų.

Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą Nustatyti įprastinį šrifto dydį  Padidinti šriftą 200 procentų Siųsti šio tinklalapio nuorodą Spausdinti šį tinklalapį

 

Ar radote reikiamą informaciją?

Taip Ne

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?

Naudingos nuorodos