Navigointipolku

Alueiden väliset tulo- ja työllisyyserot supistuvat - 18/06/2008

Tutkija Luxemburgin ympäristöteknologiakeskuksessa

Nopeasti kasvavat alat toimivat kehitysalueiden kasvun moottorina.

EU:n tuoreen koheesioraportin mukaan kehitysalueet ovat hyötyneet erityisesti kolmen toimialan - rakennusala, rahoitus- ja liike-elämän palvelut sekä kauppa, liikenne ja viestintä - voimakkaasta kasvusta. Monet kehitysalueista alkavat lähentyä vauraampien alueiden elintasoa.

Tulo- ja työllisyyserot alueiden välillä ovat EU:ssa supistuneet viime vuosina, sillä köyhimpien alueiden talouskasvu on ollut erityisen nopeaa. Vuosina 2000-2005 näillä alueilla BKT/asukas kasvoi 50 prosenttia nopeammin kuin muualla EU:ssa ja työttömyysaste aleni kolme prosenttiyksikköä. Rakennemuutos jatkuu, ja työvoimaa siirtyy maataloudesta palvelusektorille.

Korkeasti koulutettujen osuus EU:n 25-64-vuotiaasta väestöstä on alle neljännes. Heistä suuri osa asuu kaupungeissa tai niiden lähiympäristössä, ja vähemmän kehittyneillä alueilla tietotyöntekijöistä voi olla pulaa, mikä jarruttaa kasvua. Eniten kysyntää on luonnontieteen ja tekniikan osaajille terveys- ja koulutussektoreilla sekä huipputeknologian valmistusteollisuudessa. EU:ssa käytetään korkeakoulutukseen vain 1,2 prosenttia bruttokansantuotteesta, mikä on huomattavasti vähemmän kuin Yhdysvalloissa (2,9 prosenttia BKT:sta).

Raportin mukaan EU jää Yhdysvalloista jälkeen myös tutkimus- ja kehitysinvestoinneissa. Lisäpanostus tutkimukseen, kehitykseen ja korkeakoulutukseen loisi paremmat edellytykset innovaatiotoiminnalle sekä parantaisi tuottavuutta ja globaalia kilpailukykyä.

EU pyrkii siihen, että kaikki 27 jäsenvaltiota kehittyvät rinta rinnan. Tätä varten vuosien 2007-2013 EU-talousarviosta lähes 36 prosenttia (347 miljardia euroa) on osoitettu koheesiopolitiikkaan.

EU:n viides koheesioraportti ja sitä pohjustaneen julkisen kuulemisen tulokset julkaistiin 18. kesäkuuta. Kuulemiseen vastanneet olivat vahvasti sitä mieltä, että myös vuoden 2013 jälkeisellä kaudella tarvitaan kunnianhimoista koheesiopolitiikkaa. Siinä tulisi keskittyä erityisesti innovaatiotoimintaan, koulutukseen, pienten ja keskisuurten yritysten tukemiseen, EU:n laajuisiin infrastruktuureihin ja ilmastonmuutoksen torjuntaan.

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä