Διαδρομή πλοήγησης

Η περιφερειακή ανάπτυξη κλείνει την ψαλίδα εισοδήματος και απασχόλησης - 18/06/2008

Ερευνητής του Κέντρου Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας στο Λουξεμβούργο

Οι φτωχότερες περιοχές κερδίζουν έδαφος επωφελούμενες από την επέκταση τομέων που σημειώνουν γρήγορη ανάπτυξη

Η ΕΕ πρέπει να επενδύσει περισσότερο στην έρευνα και την ανάπτυξη, καθώς και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αν επιθυμεί να παραμείνει ανταγωνιστική στην παγκόσμια οικονομία, σύμφωνα με έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την οικονομική και κοινωνική συνοχή που δημοσιεύτηκε στις 18 Ιουνίου.

Η Επιτροπή ανακοίνωσε επίσης τα αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης για την ευρωπαϊκή πολιτική συνοχής, τα οποία επιβεβαιώνουν την έντονη υποστήριξη που προβλέπεται για προτάσεις ακόμη πιο φιλόδοξων σχεδίων για μετά το 2013. Σύμφωνα με τη συναίνεση που επιτεύχθηκε, η σχετική πολιτική θα πρέπει να επικεντρωθεί στην καινοτομία, την εκπαίδευση, τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τις υποδομές σε ευρωπαϊκή κλίμακα και την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος.

Λιγότερο από το ένα τέταρτο των κατοίκων της ΕΕ ηλικίας 25-64 ετών διαθέτουν "υψηλό επίπεδο κατάρτισης" και πολλοί κατοικούν σε πόλεις ή κοντά σε πόλεις, με αποτέλεσμα να δημιουργείται πρόβλημα στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες όσον αφορά την πρόσληψη εργαζομένων με τις απαιτούμενες γνώσεις. Όμως, η ύπαρξη εκπαιδευμένου εργατικού δυναμικού είναι ιδιαίτερα σημαντική για την οικονομική ανάπτυξη. Ιδιαίτερα μεγάλη είναι η ζήτηση για επιστημονική και τεχνολογική κατάρτιση στους τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης και της παραγωγής προϊόντων υψηλής τεχνολογίας. Η ΕΕ διαθέτει μόνο το 1,2% του ΑΕΠ της στην ανώτατη εκπαίδευση, δηλαδή ούτε το μισό του 2,9% που διαθέτουν οι ΗΠΑ.

Η έκθεση αναφέρει επίσης ότι η ΕΕ υστερεί αρκετά έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών όσον αφορά τις δαπάνες για την έρευνα και την ανάπτυξη και κάνει έκκληση για αύξηση των επενδύσεων στους τομείς αυτούς ώστε να ενισχυθεί η καινοτομία και να αυξηθεί η παραγωγικότητα.

Τα νέα, ωστόσο, για τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες είναι ενθαρρυντικά, καθώς πολλές από αυτές σημειώνουν εξαιρετική ανάπτυξη σε τρεις ταχέως αναπτυσσόμενους τομείς: τις χρηματοπιστωτικές και επιχειρηματικές υπηρεσίες, τις εμπορικές συναλλαγές, τις μεταφορές και επικοινωνίες και τις κατασκευές. Το γεγονός αυτό θα τις βοηθήσει να καλύψουν την απόσταση που τις χωρίζει από τις πιο ευημερούσες περιφέρειες.

Η ΕΕ διακρίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο στον τομέα της κατασκευής προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, στα οποία περιλαμβάνονται ο ηλεκτρολογικός και οπτικός εξοπλισμός, ο χειρουργικός εξοπλισμός, τα αεροσκάφη, τα διαστημόπλοια και τα φαρμακευτικά προϊόντα.

Οι αποκλίσεις όσον αφορά το εισόδημα και την απασχόληση στην ΕΕ έχουν αμβλυνθεί τα τελευταία χρόνια λόγω της ταχείας οικονομικής ανάπτυξης των φτωχότερων περιφερειών. Μεταξύ 2000 και 2005, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ των περιφερειών αυτών αυξήθηκε κατά 50% ταχύτερα από ό,τι στην υπόλοιπη ΕΕ. Την ίδια περίοδο ο δείκτης ανεργίας μειώθηκε κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες. Οι περιφέρειες αυτές εξακολουθούν να διέρχονται περίοδο σημαντικής οικονομικής αναδιάρθρωσης η οποία χαρακτηρίζεται από μετακίνηση θέσεων απασχόλησης από τον γεωργικό τομέα στον τομέα των υπηρεσιών.

Ένας από τους πρωταρχικούς στόχους της ΕΕ είναι να διασφαλίσει την ισόρροπη ανάπτυξη και των 27 κρατών μελών της. Το 36% περίπου του προϋπολογισμού της ΕΕ για την περίοδο 2007-13, δηλαδή ποσό ύψους 347 δις ευρώ, διατίθεται γι’ αυτή την "πολιτική συνοχής".

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι