Sti

Regional vækst mindsker forskelle i indkomst og beskæftigelse - 18/06/2008

Forsker på miljøteknologisk ressourcecenter i Luxembourg

De fattigere regioner er ved at hale ind på de rigere – De nyder godt af ekspansionen i de hurtigtvoksende sektorer

EU skal investere mere i forskning og udvikling og videregående uddannelser for at klare sig i den globale konkurrence, fremgår det af en rapport fra Kommissionen om økonomisk og social samhørighed, der blev offentliggjort den 18. juni.

Kommissionen offentliggjorde samtidig resultaterne af en offentlig høring om samhørighedspolitikken. Den bekræfter den brede opbakning om endnu mere ambitiøse planer efter 2013. Der er enighed om, at politikken skal fokusere på innovation, uddannelse, støtte til små og mellemstore virksomheder, infrastruktur i hele EU og bekæmpelse af klimaændringer.

Mindre end en fjerdedel af EU-borgere i aldersgruppen 25-64 er højtuddannede, og mange bor i eller i nærheden af byer. Det betyder, at det er en større udfordring at rekruttere "vidensarbejdere" i mindre udviklede områder. Veluddannet arbejdskraft er imidlertid vigtig for den økonomiske vækst. Der er særlig stor efterspørgsel efter folk med naturvidenskabelig og teknologisk baggrund i sektorer som sundhed, uddannelse og den højteknologiske fremstillingsindustri. EU bruger kun 1,2 % af sit BNP på videregående uddannelser. Det er under halvdelen af de 2,9 %, der bruges i USA.

EU halter også langt bag efter amerikanerne, når det gælder udgifter til forskning og udvikling, viser rapporten. Den opfordrer til store investeringer i forskning og udvikling for at skabe mere innovation og hæve produktiviteten.

Der er dog gode nyheder for mindre udviklede regioner. Mange får et skub i den rigtige retning på grund af væksten i tre sektorer i rivende udvikling – finansielle tjenesteydelser og erhvervstjenesteydelser, handel, transport og kommunikation samt bygge- og anlægssektoren. Det kan hjælpe dem med at hale ind på de mere velhavende regioner.

I den højteknologiske fremstillingsindustri har EU stadig en førerstilling. Det drejer sig blandt andet om fremstilling af elektrisk og optisk udstyr, kirurgisk udstyr, flyvemaskiner, rumfartøjer og lægemidler.

Forskellene i indtægter og beskæftigelse mellem forskellige regioner i EU er blevet mindre i de senere år som følge af den hurtige økonomiske vækst i de fattigste regioner. Fra 2000 til 2005 voksede BNP pr. indbygger i disse regioner 50 % hurtigere end i resten af EU. Arbejdsløshedsprocenten faldt i samme periode med tre procentpoint. Disse regioner er stadig i gang med en omfattende økonomisk omstrukturering, hvor job flyttes fra landbruget til servicesektoren. Et af EU's overordnede mål er at sikre, at de 27 medlemslande udvikler sig i fællesskab. Næsten 36 % af EU's budget for 2007-2013 budget – 347 mia. euro –  er afsat til samhørighedspolitikken.

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links