Cesta

Růst regionů snižuje rozdíly v příjmech a zaměstnanosti - 18/06/2008

Výzkumný pracovník ve středisku pro environmentální technologie v Lucembursku

Chudší regiony těží z expanze rychle rostoucích odvětví a snižují svou zaostalost.

Zpráva Evropské komise o hospodářském růstu a soudržnosti zveřejněná 18. června uvádí, že EU musí zvýšit investice do výzkumu, rozvoje a vysokého školství, aby zůstala v rámci světové ekonomiky konkurenceschopná.

Komise rovněž vyhlásila výsledky veřejné konzultace o politice soudržnosti EU, přičemž potvrdila silnou podporu ještě odvážnějším plánům na období po roce 2013. Panuje shoda, že by tato politika měla být zaměřena na inovace, vzdělávání, podporu malých a středních podniků, infrastrukturu v celé EU a boj proti změně klimatu.

Méně než čtvrtina obyvatel EU ve věku 25 až 64 let je „vysoce vzdělaná“ a mnozí z nich žijí ve velkých městech či v jejich blízkosti, což velmi komplikuje nábor kvalifikovaných pracovníků v méně rozvinutých regionech. Kvalifikovaní pracovníci však jsou pro hospodářský růst velmi důležití. Vysoká poptávka je zejména po absolventech vědeckých a technických oborů v oblasti zdraví, vzdělávání a výroby využívající špičkové technologie. Země unie vynakládají na vysoké školství v průměru pouze 1,2 % HDP, což není ani polovina úrovně investic v tomto oboru ve Spojených státech (2,9 %).

Zpráva poznamenává, že EU velmi zaostává za Spojenými státy i ve výdajích na výzkum a vývoj. Vyzývá ke zvýšení investic do výzkumu a vývoje, které by přineslo inovace a zvýšení produktivity.

Méně rozvinuté regiony jsou však hodnoceny kladně.Mnohé z nich těží z růstu v rychle rostoucích odvětvích, kterými jsou finanční a podnikatelské služby, obchod, doprava a komunikacea stavebnictví. Tento růst by jim měl pomoci dohnat více prosperující regiony.

Výroba využívající špičkové technologie je odvětví, ve kterém má EU na světovém trhu stále přední místo. Jedná se například o výrobu elektrických a optických zařízení, chirurgických přístrojů, letadel, kosmických lodí a farmaceutických přípravků.

Rozdíly v příjmech a zaměstnanosti mezi různými regiony EU se v uplynulých letech v důsledku rychlého hospodářského růstu nejchudších regionů snížily. V období 2000 až 2005 rostl HDP na obyvatele v těchto regionech o 50 % rychleji než ve zbytku EU. Míra nezaměstnanosti se ve stejném období snížila o tři procenta. Tyto regiony stále procházejí rozsáhlou hospodářskou restrukturalizací, přičemž pracovní příležitosti se přesouvají ze zemědělství do odvětví služeb. Jedním z hlavních cílů EU je zajistit společný rozvoj všech 27 členských států. Na politiku soudržnosti je proto v období 2007–2013 vyhrazeno téměř 36 % rozpočtu neboli347 miliard eur.

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy