Навигационна пътека

Регионалният растеж намалява различията в доходите и заетостта - 18/06/2008

Изследовател в ресурсния център за екологични технологии в Люксембург

По-бедните региони наваксват, възползвайки се от растежа на бързоразвиващи се сектори

ЕС трябва да инвестира повече в изследователска и развойна дейност и във висше образование, за да остане конкурентоспособен в глобалната икономика, се казва в публикуван на 18 юни доклад на Комисията за икономическото и социалното сближаване.

Комисията обяви и резултатите от обществено допитване за нейната политика на сближаване, потвърждаващи силната подкрепа за още по-амбициозни планове след 2013 г.Бе постигнат консенсус, че политиката трябва да се съсредоточи върху иновациите, образованието, подкрепата за малките и средните предприятия, инфраструктурата в целия ЕС и борбата срещу изменението на климата.

По-малко от една четвърт от живеещите в ЕС на възраст 25-64 г. са високо образовани и повечето живеят в или близо до градове, което прави наемането на работа на „знаещи работници“ голямо предизвикателство в по-слабо развитите региони.Образованата работна ръка обаче е важна за икономическия растеж.Особено силно е търсенето на специалисти в науката и технологиите в здравеопазването, образованието и високотехнологичната промишленост.ЕС харчи едва 1,2 % от своя БВП за висше образование, което не е дори половината от инвестираните от САЩ 2,9 %.

ЕС изостава от САЩ и в разходите за изследователска и развойна дейност, се отбелязва в доклада.Той призовава за големи инвестиции в тази област в подкрепа на иновациите и увеличаване на производителността.

Но има добра новина за по-слабо развитите региони.Много от тях се възползват от растежа в три бързо нарастващи сектора – финансови и бизнес услуги;търговия, транспорт и комуникации;/строителство.Това може да им помогне да настигнат по-богатите региони.

Високотехнологичната промишленост е сектор, където ЕС запазва лидерска позиция в световен мащаб.В него влизат производството на електрическо и оптично оборудване, хирургическо оборудване, самолети, космически апарати и фармацевтични изделия.

Неравенствата в доходите и заетостта в ЕС през последните години намаляха под влияние на бързия икономически растеж в по-бедните региони.Между 2000 г. и 2005 г. БВП на глава от населението в тези региони нарасна с 50 % по-бързо, отколкото в останалата част от ЕС.През същия период равнището на безработицата спадна с три процентни пункта.Тези региони все още са подложени на значително икономическо преструктуриране, като работни места се прехвърлят от селското стопанство към услугите. Една от най-важните цели на ЕС е да гарантира, че 27-те страни членки се развиват заедно.Близо 36 % от бюджета на ЕС за 2007-2013 г., или 347 млрд.евро, са отделени за тази „политика на сближаване“.

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки