Sökväg

350 miljarder euro till tillväxt och jobb i EU:s regioner - 15/05/2008

Illustration i form av en stor tårta skuren i bitar.

Radikal omläggning av prioriteringarna när 450 program granskas inom ramen för EU:s regionalstöd.

Globaliseringen, klimatförändringarna, migrationstendenserna och Europas åldrande befolkning är moderna teman som tas upp i EU:s regionala stödprogram för perioden 2007–13. Merparten av pengarna kommer emellertid att gå till ekonomisk tillväxt och sysselsättning.

Kommissionären med ansvar för regionalpolitik, Danuta Hübner, anser att det är positivt att man inom denna förhandlingsrunda kommit fram till mera noggrant målinriktade program än någonsin. Det var betydligt fler olika typer av deltagare vid förhandlingarna den här gången, eftersom man hoppades att ett större antal deltagare skulle göra programmen mera framgångsrika.

Huvuddelen av pengarna betalas ut via Europeiska socialfonden, det främsta sättet för EU att investera i människor.

För att uppnå detta harDeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski angett klart avgränsade mål:

  • I Spanien kommer stödet till forskning och utveckling att mer än fördubblas och uppgå till 8 miljarder euro.
  • 15,3 miljarder euro går till informations- och kommunikationsteknik, dvs. dubbelt så mycket som under perioden 2000–2006. Polen, Italien, Grekland, Slovakien och Spanien begär mest pengar.
  • Finland ska stödja nyföretagande med 343 miljoner euro, och Polen ska minska det antal dagar som krävs för att starta ett företag från 60 till 7.
  • Knappt 26 miljarder euro ska investeras i åtgärder för att förbättra kvaliteten och tillgången på utbildning. Det omfattar även stöd till projekt som stimulerar till livslångt lärande och uppmuntrar studenter att fullfölja sina studiekurser, särskilt i Portugal, Grekland och Italien.
  • 105 miljarder euro ska investeras i miljön. Lettland planerar att öka den andel av befolkningen som har tillgång till tjänster för hantering av avloppsvatten från 9 till 62 %.

Det här är bara några av de åtaganden som gjorts – och i nästa fas gäller det att utveckla projekt på fältet så att stödet kan omsättas i konkreta resultat.

Läs mer om

EU:s regionalstöd i ditt land DeutschEnglishfrançais

Regionala utvecklingsprogram under senare tid DeutschEnglishfrançais.

BerättaDeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski eller din ort (senast den 30 maj).

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar