Ścieżka nawigacji

350 mld euro na wzrost gospodarczy i zwiększenie zatrudnienia - 15/05/2008

Obrazek przedstawiający dzielenie kolorowego ciastka na kawałki

Z analizy 450 programów finansowanych w ramach unijnej polityki regionalnej wyłania się radykalna zmiana priorytetów.

Globalizacja, zmiany klimatu, tendencje migracyjne oraz starzejące się społeczeństwo – oto wyzwania, jakim zamierzają stawić czoła unijne programy polityki regionalnej na lata 2007–2013. Jednak lwia część środków zostanie przeznaczona na wzrost gospodarczy i zwiększenie zatrudnienia.

Unijna komisarz ds. polityki regionalnej Danuta Hübner cieszy się, że dzięki negocjacjom programy będą lepiej ukierunkowane niż kiedykolwiek dotąd. Tym razem w negocjacjach udział wzięło wielu uczestników. Dzięki temu być może programy okażą się skuteczniejsze.

Najwięcej środków zostanie rozdysponowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, którego głównym celem są inwestycje w kapitał ludzki.

Regiony kwalifikujące się do finansowania ze środków unijnych określiły konkretne cele:

  • w Hiszpanii kwota przeznaczona na badania i rozwój zwiększy się ponad dwukrotnie i wyniesie 8 mld euro
  • na rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych przeznaczonych zostanie 15,3 mld euro, czyli dwa razy więcej niż w okresie 2000–2006. Sektor ten otrzyma najwięcej środków w Polsce, we Włoszech, w Grecji, na Słowacji i w Hiszpanii
  • Finlandia przeznaczy 343 mld euro na wsparcie dla nowopowstających przedsiębiorstw, a Polska ma ograniczyć liczbę dni potrzebnych do założenia firmy z 60 do 7
  • niemal 26 mld euro zostanie przeznaczonych na poprawę jakości i dostępności oferty w dziedzinie edukacji i szkoleń, m.in. na wsparcie dla projektów promujących uczenie się przez całe życie oraz zachęcających uczniów do ukończenia szkoły, zwłaszcza w Portugali, Grecji i we Włoszech
  • na ochronę środowiska zostanie przeznaczonych 105 mld euro. Na Łotwie zasięg usług gospodarki ściekowej ma objąć 62 proc. ludności (w porównaniu z 9 proc. obecnie).

Są to jedynie niektóre przykłady zobowiązań, jakie podjęły państwa członkowskie i regiony. Kolejny etap polegać będzie na określeniu konkretnych projektów w terenie, tak aby finansowanie mogło przełożyć się na wymierne rezultaty.

Więcej informacji na temat:

finansowania regionalnego w krajach UE DeutschEnglishfrançais

unijnych programów regionalnych DeutschEnglishfrançais.

Chętnie dowiemy się, czy i w jaki sposób unijne regionalne programy finansowania okazały się pomocne dla Państwa lub Państwa regionu. Na relacje czekamy do 30 maja br.

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki