Navigatsioonitee

350 miljardit eurot majanduskasvu edendamiseks ja töökohtade loomiseks Euroopas - 15/05/2008

Suur lahtilõigatud kook

450 piirkondlikku rahastamisprogrammi näitavad olulist nihet liikmesriikide prioriteetides.

ELi piirkondlikud rahastamisprogrammid aastateks 2007–2013 hõlmavad ka sellised tänapäeva probleeme nagu globaliseerumine, kliimamuutus, rändesuundumused ja vananev elanikkond. Lõviosa vahenditest suunatakse aga majanduskasvu edendamisse ja töökohtade loomisse.

Regionaalpoliitika volinik Danuta Hübner oli rahul, et seekordsete läbirääkimiste tulemuseks on varasemast veelgi sihipärasemad programmid.  Seekord kaasati läbirääkimistesse laialdasem osalejaskond lootuses, et mida rohkem osalejaid, seda edukamad programmid.

Põhiosa vahenditest kulutatakse Euroopa Sotsiaalfondi kaudu, mis on ELi peamine moodus investeerimiseks inimestesse.

Selle teostamiseks onDeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski seadnud endale kindlad eesmärgid:

  • Hispaanias rohkem kui kahekordistatakse teadus- ja arendustegevuse rahastamist, mis suureneb 8 miljardi euroni
  • info- ja sidetehnoloogiasse suunatakse 15,3 miljardit eurot, mis on kaks korda rohkem kui ajavahemikus 2000–2006. Suurima eelarvega on Poola, Itaalia, Kreeka, Slovakkia ja Hispaania
  • Soome toetab tegevust alustavaid ettevõtteid 343 miljoni euroga ning Poola lühendab ettevõtte asutamiseks kuluvat aega 60 päevalt 7 päevani
  • Peaaegu 26 miljardit eurot investeeritakse hariduse ja koolituse kvaliteedi ning kättesaadavuse parandamisse. Eriti Portugalis, Kreekas ja Itaalias toetatakse muuhulgas projekte, mis edendavad elukestvat õpet ning julgustavad õpilasi oma õpinguid lõpetama
  • 105 miljardit eurot investeeritakse keskkonna kvaliteedi parandamisse. Lätil on kavas suurendada juurdepääsu reovee käitlemise teenustele (9%-lt 62%-le kogu rahvastikust)  

Need on vaid mõned võetud kohustustest. Järgmise sammuna tuleb valida parimad projektid kohapeal, et rahastamine viiks konkreetsete tulemusteni.

Lisateave:

ELi regionaalarengu toetused teie kodumaal DeutschEnglishfrançais

Varasemad ELi regionaalarengu programmid DeutschEnglishfrançais

Kuni 30. maini on teil võimalus teavitada komisjoni sellest,DeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski või teie kodukanti.

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad