Navigatsioonitee

Eurooplased toetavad ELi regionaalpoliitikat - 07/03/2008

Keskaegne term Omeriye mošee lähedal Küprosel

Uuring näitab positiivset suhtumist ELi regionaalpoliitikasse, kuid avalikkus soovib, et see oleks tulevikus veelgi ambitsioonikam.

On igati võimalik, et ELi regionaalpoliitika DeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski on mõjutanud ka teie kodupiirkonda. Võib-olla on ehitatud uus kiir- või raudtee või rajatud uus sild. Kõnealune poliitikavaldkond, mis moodustab ühe kolmandiku Euroopa Liidu eelarvest, vastutab tuhandete projektide eest, mille eesmärk on taaselustada Euroopa piirkonnad.

Viimasest Eurobaromeetri uuringust Englishfrançais selgub, et eurooplased on regionaalpoliitikaga üldiselt rahul ning tervitavad muutusi, mis see nende piirkonda toob. Poliitikast teadlike kodanike seas arvab 70%, et sellel on positiivne mõju.

Pole üllatav, et inimesed on teadlikumad riikides, mis saavad kõige rohkem toetust. Ligikaudu kaks kolmandikku sloveenlastest (66%), leedulastest (65%) ja iirlastest (64%) oli regionaalpoliitikast teadlik, kuid üksnes üks kolmandik bulgaarlastest (35%), küproslastest (35%) ja hollandlastest (30%).

85% vastanutest toetas poliitika eesmärki aidata vaesemaid piirkondi ja vähendada lõhet rikaste ja vaeste vahel. Praegu on ELi rikkaim liikmesriik Luksemburg seitse korda jõukam kui vaeseim liikmesriik Rumeenia. Piirkondade võrdlemisel ilmneb veelgi suurem lõhe.

Tunnustades regionaalpoliitikast tulenevat kasu, arvasid paljud vastanud, et see peaks tulevikus hõlmama ka võitlust kliimamuutuse vastu ning globaliseerumise ja Euroopa rahvastiku vananemisega seotud küsimusi.

Rahva teavitamiseks riigi tasandil toimuvast peavad kõik ELi liikmesriigid avaldama nimekirja kõikidest projektidest, mida regionaalpoliitika raames rahastatakse.  

Jaanuaris korraldatud Eurobaromeetri uuring hõlmas 27 000 eurooplast ja see toimus Danuta Hübneri poolt eelmise aasta septembris algatatud regionaalpoliitika tulevikku käsitleva avaliku konsultatsiooni raames.

Regionaalpoliitika edulood DeutschEnglishfrançais

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad