Sökväg

Regionalpolitiken – väl använda pengar - 14/02/2008

Flygfoto av dammbygge

2007 anslogs 41 miljarder euro till den regionala ekonomiska utvecklingen i EU – ett rekordbelopp som satsades på utvecklingsprojekt, och som ledde till verkliga förändringar.    

EU satsar mer än 35 % av sin sammanlagda budget på en rad regionalpolitiska mål, bland annat för att

  • stödja tillväxtfrämjande villkor så att infrastrukturen och levnadsstandarden i de minst utvecklade EU-länderna och EU-regionerna ska börja närma sig nivån i andra EU-länder,
  • stärka konkurrenskraften och skapa nya jobb,
  • förbättra samarbetet över gränserna och mellan olika regioner.

Mellan 2000 och 2006 betalade EU ut 223 miljarder euro till medlemsländerna för att uppnå dessa mål. Länderna måste införa revisioner, budgetar och andra mekanismer för att garantera att pengarna används på ett bra sätt. Varje år gör kommissionen i sin översyn av regionalpolitiken en utvärdering av hur dessa sammanhållningsanslag används.  

2007 var första året i den nya finansieringscykeln. ”Tack vare det framgångsrika partnerskapet med medlemsländerna har vi antagit fler än 400 program för perioden 2007–2013”, säger kommissionär Danuta Hübner. ”Nu gäller det att driva arbetet vidare”.  

När ett sexårigt program har fått grönt ljus måste de nationella och regionala myndigheterna välja ut och övervaka projekt som omsätter programmet i praktiken.  

EU:s regionalpolitik DeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski hade stor betydelse för de nya medlemsländerna under 2007, och de skyndade sig att använda strukturfonderna på bästa sätt.

EU hoppas att sammanhållningspolitiken ska göra Europa till ett område med hög tillväxt och full sysselsättning, och backar upp insatserna med en budget på mer än 347 miljarder euro för perioden 2007–2013.

Mer om förvaltningen av strukturfonderna

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar