Navigācijas ceļš

Reģionālā politika – nauda izmantota lietderīgi - 14/02/2008

Pašlaik būvējamā aizsprosta aerofotogrāfija

Pateicoties ES reģionālās ekonomikas attīstībai atvēlētajam 41 miljardam eiro, panākts reāls progress, jo 2007. gadā attīstības projektiem izmantota rekordliela summa.

ES atvēl vairāk par 35% no sava gada kopbudžeta dažādiem reģionālās politikas mērķiem, tādiem kā:

  • sekmēt izaugsmi veicinošus nosacījumus, lai tuvinātu infrastruktūru un dzīves standartus mazāk attīstītajās ES valstīs un reģionos tiem, kādi ir citās ES valstīs;
  • vairot konkurētspēju un stimulēt darba vietu radīšanu;
  • uzlabot sadarbību pāri robežām un starp reģioniem.

Kopējā summa, kas šo mērķu īstenošanai atvēlēta laikposmā no 2000. gada līdz 2006. gadam, sasniedz 223 miljardus eiro. Dalībvalstīm ir jāievieš pārbaužu, budžeta un cita veida mehānismi, lai garantētu, ka naudu izmanto pārdomāti. Katru gadu Komisija savā reģionālās politikas pārskatā izvērtē šo "kohēzijas budžetu" izmantojumu.

2007. gads bija jaunā finanšu cikla pirmais gads. "Mēs pieņēmām vairāk nekā 400 programmas 2007.-2013. gadam, pateicoties mūsu sekmīgajai partnerībai ar dalībvalstīm", paskaidroja komisāre Danuta Hībnere. "Pašreizējais uzdevums ir turpināt iesākto".

Pēc sešu gadu programmas apstiprināšanas valstu un reģionu iestādēm būs jāatlasa un jāpārrauga daudzie tās īstenošanas projekti.

ES reģionālā politika DeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski 2007. gadā bija īpaši nozīmīga jaunajām dalībvalstīm, kuras nekavējās izmantot priekšrocības, ko nodrošina struktūrfondi.

ES cer, ka tās kohēzijas politika padarīs Eiropas Savienību par iltspējīgas izaugsmes un vispārējas nodarbinātības zonu. ES tālab atvēlējusi kohēzijas politikai 347 miljardus eiro lielu budžetu laikā no 2007. gada līdz 2013. gadam.

Lasīt vairāk par struktūrfondu pārvaldi

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites