Navigatsioonitee

Regionaalpoliitikasse suunatud raha on hästi kasutatud raha - 14/02/2008

Aerofoto ehitusjärgus tammist

Euroopa Liidus 2007. aastal piirkondlikule majandusarengule eraldatud 41 miljardit eurot ning arendusprojektidele suunatud rekordilised summad on kutsunud esile tõelise edasimineku.

EL kulutab oma aastaeelarvest üle 35% mitmetele regionaalpoliitika eesmärkidele, näiteks:

  • kasvu soodustavate tingimuste edendamine, et ühtlustada ELi vähemarenenud riikide ja piirkondade infrastruktuuri ja elatustaset teiste ELi riikide omaga
  • konkurentsivõime suurendamine ja töökohtade loomine
  • piiriülese ja regioonidevahelise koostöö parandamine

Ajavahemikul 2000–2006 on nimetatud eesmärkide saavutamiseks eraldatud kokku 223 miljardit eurot. Liikmesriigid on teostanud auditi, koostanud eelarve ja rakendanud muid mehhanisme, et tagada raha otstarbekas kasutamine. Komisjon hindab igal aastal koostatava regionaalpoliitika ülevaate raames selle nn ühtekuuluvuseelarve kasutamist.

2007. aasta oli uue rahastamistsükli esimene aasta. "Tänu edukale liikmesriikidega tehtavale koostööle on ajavahemikuks 2007–2013 kinnitatud üle 400 programmi," sõnas regionaalpoliitika volinik Hübner. "Praegu on ülesandeks sellist olukorda säilitada."

Kui kuue aasta programm on heaks kiidetud, peavad liikmesriikide ja regioonide ametiasutused valima välja projektid programmi elluviimiseks ning teostama nende järelevalvet.

ELi regionaalpoliitika DeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski tõi 2007. aastal uute liikmesriikide ellu suure muudatuse, mil nad said võimaluse struktuurifonde kasutada.

EL loodab, et ühtekuuluvuspoliitika kutsub liidus esile suure majanduskasvu ja täieliku tööhõive, ning eraldab ajavahemikul 2007–2013 selleks 347 miljardit eurot.

Lisateave struktuurifondide haldamisest

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad