Διαδρομή πλοήγησης

Περιφερειακή πολιτική: χρήματα που πιάνουν τόπο! - 14/02/2008

Αεροφωτογραφία του υπό κατασκευή φράγματος

Το ποσό-ρεκόρ των 41 δις ευρώ που διατέθηκε το 2007 για την περιφερειακή οικονομική ανάπτυξη στην ΕΕ οδήγησε σε θεαματικά αποτελέσματα

Η ΕΕ διαθέτει πάνω από το 35% του ετήσιου προϋπολογισμού της για την επίτευξη των στόχων της περιφερειακής πολιτικής, όπως,

  • τη δημιουργία συνθηκών τόνωσης της ανάπτυξης, έτσι ώστε οι λιγότερο αναπτυγμένες χώρες και περιφέρειες της ΕΕ να αποκτήσουν επίπεδο υποδομών και ευημερίας παρόμοιο με εκείνο των υπόλοιπων μελών 
  • την προώθηση της ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης
  • τη βελτίωση της διασυνοριακής συνεργασίας και της συνεργασίας μεταξύ περιφερειών.

Το ποσό που διατέθηκε το διάστημα 2000-2006 για την επίτευξη των στόχων αυτών ανέρχεται συνολικά σε 223δις ευρώ. Οι δικαιούχοι χώρες πρέπει με την διεξαγωγή εσωτερικών ελέγχων και την κατάρτιση προϋπολογισμών, καθώς και με άλλους παρεμφερείς μηχανισμούς, να εγγυώνται την σωστή χρήση των κονδυλίων. Κάθε χρόνο η Επιτροπή δημοσιεύει απολογισμό της  περιφερειακής πολιτικής, όπου αξιολογεί τον τρόπο εφαρμογής αυτών των «προϋπολογισμών συνοχής».

Το 2007 ήταν το πρώτο έτος της νέας περιόδου χρηματοδότησης. “Έχουμε εγκρίνει πάνω από400 προγράμματα για το διάστημα 2007-13, χάρη στην επιτυχημένη συνεργασία μας με τα κράτη μέλη” τόνισε η Επίτροπος Χιούμπνερ. “Πρόκληση για μας τώρα είναι να συνεχίσουμε στον ίδιο ρυθμό”.

Μόλις εγκριθεί το εξαετές πρόγραμμα, οι εθνικές και περιφερειακές αρχές  πρέπει να επιλέξουν και να παρακολουθούν τα διάφορα έργα  που περιλαμβάνονται σ’ αυτό.   

Η περιφερειακή πολιτική DeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski της ΕΕ το 2007 ήταν πολύ σημαντική για τα νέα κράτη μέλη τα οποία δεν έχασαν την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν τα  διαρθρωτικά ταμεία προς όφελός τους.

Με την «πολιτική συνοχής» που εφαρμόζει, η ΕΕ προσβλέπει σε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και μεγάλα ποσοστά απασχόλησης. Για το λόγο αυτό διαθέτει πάνω από 347 δις ευρώ για το διάστημα 2007-13.

Περισσότερα για τη διαχείριση των διαρθρωτικών ταμείων

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι