Cesta

Regionální politika – dobře vynaložené peníze - 14/02/2008

Letecký pohled na stavbu přehrady

V roce 2007 byla rozdělena rekordní částka na rozvojové projekty. Celkem bylo vynaloženo 41 miliard eur na regionální hospodářský rozvoj v EU.

Evropská unie vynakládá více než 35 % svého ročního rozpočtu na celou řadu projektů regionálního rozvoje včetně

  • zabezpečení takových podmínek pro růst, aby se stav infrastruktury a životní úroveň v nejméně rozvinutých státech a regionech EU přiblížily standardům v ostatních zemích EU;
  • podpory konkurenceschopnosti a tvorby pracovních míst;
  • zlepšování přeshraniční a meziregionální spolupráce.

Celková částka vynaložená na tyto projekty od roku 2000 do roku 2006 se blíží 223 miliardám eur. Aby se zaručilo, že peníze budou vynaloženy rozumně, musí v zemích fungovat finanční kontrola, rozpočet a další mechanismy. Každý rok vydává Komise přehled regionální politiky, ve kterém hodnotí, jak byly vynaloženy peníze z fondů soudržnosti.

Rok 2007 byl prvním rokem nového finančního období. „Díky naší úspěšné spolupráci s členskými státy jsme pro období 2007-2013 schválili více než 400 programů,“ uvedla komisařka Danuta Hübnerová. „Nejdůležitější úkol, který nás nyní čeká, je tento vývoj udržet.“

Jakmile je 6letý program schválen, musí celostátní a regionální úřady vybrat projekty a sledovat je.

V roce 2007 byla regionální politika DeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski EU velkým přínosem pro nové členské státy, které velmi dobře využívaly strukturální fondy.

Evropská unie doufá, že její politika soudržnosti pomůže těmto zemím v dosahování růstu a zaměstnanosti. Na období 2007-2013 bylo proto za tímto účelem vyčleněno více než 347 miliard eur.

Více o správě strukturálních fondů

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy