Навигационна пътека

Регионалната политика – добре похарчени пари - 14/02/2008

Изглед от въздуха към язовирна стена в строеж

41 млрд. евро, отпуснати за регионално икономическо развитие в ЕС, доведоха до истински напредък, като през 2007 г. бяха изразходвани рекордни суми за проекти за развитие.

ЕС отделя над 35% от общия си годишен бюджет за постигането на целите на регионалната политика, включващи:

  • насърчаване на условия за стимулиране на растежа, за да се доближат инфраструктурата и жизнените стандарти в най-слабо развитите страни от ЕС към тези в останалите страни;
  • повишаване на конкурентоспособността и създаване на работни места;
  • подобряване на трансграничното и регионалното сътрудничество.

Общата сума, отпусната за изпълнението на тези цели от 2000 г. до 2006 г., възлиза на 223 млрд. евро. Страните трябва да въведат контролни, бюджетни и други механизми, за да гарантират разумното усвояване на средствата. Всяка година, в своя преглед на регионалната политика, Комисията оценява как са изразходени тези „бюджети за сближаване“.

2007 г. бе първата година от новия цикъл на финансиране. „Приехме над 400 програми за периода 2007-2013 г. благодарение на успешните партньорства с държавите-членки“, обясни комисар Хюбнер. „Предизвикателството сега е да запазим скоростта, която сме набрали.“

След като шест-годишна програма получи зелена светлина, националните и регионални власти трябва да изберат и контролират многото проекти, които я превръщат в действителност.

Регионалната политика DeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski на ЕС през 2007 г. предизвика огромен положителен ефект в новите страни-членки, които без да губят време се възползваха възможно най-добре от структурните фондове.

Европейският съюз се надява, че неговата „политика на сближаване“ ще го превърне в зона с висок растеж и пълна заетост и е предвидил бюджет от над 347 млрд. евро в нейна подкрепа за периода 2007-2013 г.

Повече за управлението на структурните фондове.

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки