Sökväg

Samråd om dricksvattnet i EU - 25/06/2014

Flicka som dricker ett glas vatten © iStockphoto.com

Hur kan vi se till att alla i EU får tillgång till rent vatten till rimligt pris? Tyck till i vårt samråd!

Samrådet gäller bland annat


  • vattenkvaliteten
  • de värsta föroreningskällorna
  • invånarnas behov av bättre information om dricksvattnet.

Samrådet är en del av EU:s svar på det europeiska medborgarinitiativet Right2Water. Genom ett medborginitiativ kan allmänheten uppmana EU att föreslå lagstiftning i en viss fråga. EU måste då ange vilka åtgärder man tänker vidta.

Right2Water lades fram i december 2013 med stöd av 1,6 miljoner människor. Initiativtagarna uppmanade EU att

  • se till att alla i Europa har rätt till vatten och sanitet
  • öka insatserna för att ge alla tillgång till rent dricksvatten
  • se till att vattenförsörjning och vattenförvaltning inte omfattas av ”inremarknadsregler”, dvs. garantera att de lokala myndigheterna kan välja hur vattentjänsterna ska tillhandahållas.

Du kan delta i samrådet English fram till den 15 september 2014. Vi vill få in synpunkter från allmänheten, myndigheter och andra intressenter för att se vilka förbättringar som behövs.

Som svar på initiativet Right2Water har EU också lovat

  • större öppenhet i fråga om leverantörer av vattentjänster
  • fler insatser för att se till att nationella myndigheter tillämpar EU-lagarna om vatten och sanitet korrekt.

Vatten är en mänsklig rättighet

Tillgång till säkert dricksvatten är en mänsklig rättighet som erkänns av både FN och EU. Det innebär att vattnet måste vara överkomligt i pris, fysiskt tillgängligt för alla och av bra kvalitet.

EU har redan höga krav på vattenkvaliteten och har gett EU-länderna ekonomiskt stöd för att bygga ut infrastrukturen och därmed förbättra tillgången.

Sedan 2007 har EU dessutom bidragit med 2,5 miljarder euro till vatten- och sanitetsprojekt i utvecklingsländerna.

Right2Water – läs mer i kommissionens meddelande

Delta i samrådet om dricksvatten English 

EU:s dricksvattendirektiv English – översikt

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar