Navigačný riadok

Ako môže EÚ zlepšiť dodávky pitnej vody? - 25/06/2014

Dievča pije čistú vodu z pohára © iStockphoto.com

EÚ sa zaujíma o váš názor: ako je možné zlepšiť dodávky pitnej vody v Európe tak, aby mali všetci občania zabezpečený prístup k cenovo dostupnej, čistej a vyhovujúcej vode?

Verejná konzultácia sa okrem iných oblastí týka aj:  • kvality vody,
  • hlavných hrozieb pre čistú vodu,
  • lepšieho informovania verejnosti o pitnej vode.

Je reakciou na  európsku iniciatívu občanov, kampaň Right2Water (Právo na vodu). Tieto iniciatívy umožňujú občanom vyzvať EÚ, aby predložila návrh právnych predpisov v konkrétnej záležitosti. EÚ následne musí uviesť, aké opatrenia plánuje prijať.

Iniciatíva Right2Water bola predložená v decembri 2013 a podporilo ju 1,6 mil. ľudí. Organizátori prostredníctvom iniciatívy vyzvali EÚ, aby

  • zabezpečila právo na vodu a hygienické zariadenia pre každého, kto žije v Európe,
  • zintenzívnila svoje úsilie o dosiahnutie všeobecného prístupu k čistej a vyhovujúcej vode,
  • zabezpečila vyňatie dodávok a riadenia vodných zdrojov z pravidiel vnútorného trhu, t. j. zaručila, aby miestne orgány mohli vybrať, akým spôsobom sa majú poskytovať služby súvisiace s vodou.

Verejná konzultácia, na ktorej sa môžete zúčastniť English do 15. septembra 2014, je súčasťou reakcie EÚ na túto iniciatívu. Prostredníctvom tejto konzultácie sa zhromaždia názory občanov a subjektov zapojených do riadenia dodávok vody, aby bolo možné posúdiť, čo sa má zlepšiť.

Ďalšie záväzky, ktoré EÚ prijala v reakcii na iniciatívu Right2Water, zahŕňajú:

  • väčšiu transparentnosť, pokiaľ ide o poskytovateľov vodohospodárskych služieb,
  • posilnenie úsilia na zabezpečenie správneho uplatňovania právnych predpisov EÚ v oblasti vody a hygieny na vnútroštátnej úrovni.

Voda je ľudské právo

OSN aj EÚ uznávajú prístup k bezpečnej pitnej vode za ľudské právo. Na zabezpečenie tohto práva musí byť voda cenovo a fyzicky dostupná pre všetkých a musí byť kvalitná.

EÚ už stanovila vysoké normy pre kvalitu vody v Európe a poskytla finančnú podporu na rozšírenie infraštruktúry vody v európskych krajinách, čím sa zlepší dostupnosť k vode.

Od roku 2007 takisto prispela sumou vo výške 2,5 miliardy EUR na projekty týkajúce sa vody a hygienických zariadení v rozvojových krajinách.

Right2Water – viac informácií

Vyjadrite svoj názor – zúčastnite sa na konzultácii English 

Smernica EÚ o pitnej vode English – prehľad

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy