Ścieżka nawigacji

W jaki sposób UE może poprawić Państwa zaopatrzenie w wodę pitną? - 25/06/2014

Dziewczynka pijąca czystą wodę ze szklanki © iStockphoto.com

UE pragnie zasięgnąć Państwa opinii, w jaki sposób można poprawić zaopatrzenie w wodę pitną w Europie w celu zagwarantowania wszystkim dostępu do czystej i bezpiecznej wody po przystępnej cenie.

Konsultacje obejmą m.in. następujące kwestie:


  • jakość wody,
  • główne zagrożenia dla czystej wody,
  • ewentualna konieczność zapewnienia obywatelom lepszych informacji na temat wody pitnej.

Konsultacje podjęto w odpowiedzi na kampanię Right2Water, stanowiącą europejską inicjatywę obywatelską. Tego rodzaju inicjatywy umożliwiają obywatelom zwrócenie się do UE o zaproponowanie przepisów dotyczących konkretnej kwestii. UE musi następnie określić, jakie zamierza podjąć działania.

Inicjatywa Right 2Water, która uzyskała poparcie 1,6 mln osób, została zgłoszona w grudniu 2013 r. W ramach tej inicjatywy wezwano UE do:

  • zagwarantowania wszystkim mieszkańcom Europy możliwości korzystania z prawa do wody i infrastruktury sanitarnej,
  • zwiększenia wysiłków na rzecz zapewnienia powszechnego dostępu do czystej i bezpiecznej wody,
  • dopilnowania, by zaopatrzenie w wodę i gospodarowanie zasobami wodnymi nie podlegały przepisom rynku wewnętrznego, tj. zagwarantowania, by władze lokalne mogły wybrać sposób świadczenia usług związanych z dostawą wody.

Konsultacje społeczne, w których mogą Państwo wziąć udział English do 15 września 2014 r. , stanowią część działań podjętych przez UE w odpowiedzi na zgłoszoną inicjatywę. Pozwolą one zebrać opinie obywateli i osób zajmujących się kwestiami zaopatrzenia w wodę, co umożliwi ocenę potrzebnych ulepszeń.

W odpowiedzi na inicjatywę Right 2Water UE podjęła również inne zobowiązania, takie jak:

  • poprawa przejrzystości w odniesieniu do dostawców usług wodnych,
  • zwiększenie wysiłków na rzecz zapewnienia poprawnego wdrażania przez rządy krajowe unijnych przepisów dotyczących zasobów wodnych i infrastruktury sanitarnej.

Dostęp do wody jest prawem człowieka

Zarówno ONZ, jak i UE uznają dostęp do bezpiecznej wody pitnej za prawo człowieka. Aby wymóg w zakresie powszechnego dostępu do wody był spełniony, musi ona mieć przystępną cenę, być fizycznie dostępna dla wszystkich oraz dobrej jakości.

UE ustanowiła już wysokie normy jakości wody w Europie oraz zapewniła wsparcie finansowe na rozbudowę infrastruktury wodnej w krajach europejskich, poprawiając w ten sposób dostęp do wody.

Od 2007 r. przekazała ponadto 2,5 mld euro na projekty w zakresie infrastruktury wodnej i sanitarnej w krajach rozwijających się.

Więcej informacji na temat inicjatywy Right2Water

Przedstaw swoją opinię – weź udział w konsultacjach English 

Dyrektywa w sprawie wody pitnej English – najważniejsze informacje

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki