Navigācijas ceļš

Kā ES var uzlabot jūsu apgādi ar dzeramo ūdeni? - 25/06/2014

Jauna meitene no glāzes dzer tīru ūdeni © iStockphoto.com

ES vēlas uzzināt jūsu viedokli par to, kā Eiropā var uzlabot apgādi ar dzeramo ūdeni, lai ikvienam garantētu tīru, nekaitīgu ūdeni par pieņemamu cenu.

Šajā sabiedriskajā apspriešanā ir skarti dažādi jautājumi, piemēram:
  • ūdens kvalitāte,
  • nopietnākie faktori, kas apdraud tīra ūdens piegādi,
  • vai sabiedrība ir labāk jāinformē par dzeramo ūdeni.

Šo apspriešanu rīko, atsaucoties uz Eiropas pilsoņu iniciatīvu “Right2Water”. Pilsoņiem ir iespēja rīkot Eiropas pilsoņu iniciatīvas, kurās aicina ES ierosināt tiesību aktus par kādu konkrētu jautājumu. Tad Eiropas Savienībai ir jāpaziņo, kā tā plāno rīkoties.

Iniciatīva “Right2Water” tika iesniegta 2013. gada decembrī, un to atbalstīja 1,6 miljoni cilvēku. Viņi aicināja ES

  • gādāt, lai tiktu ievērotas ikviena Eiropas iedzīvotāja tiesības uz ūdeni un sanitāriju,
  • pastiprināt centienus nodrošināt vispārēju piekļuvi tīram un nekaitīgam ūdenim,
  • rūpēties, lai ūdens resursu piegāde un apsaimniekošana netiktu regulēta ar “iekšējā tirgus noteikumiem”, proti, lai pašvaldības varētu izvēlēties veidu, kā tiek sniegti ar ūdeni saistītie pakalpojumi.

Šajā sabiedriskajā apspriešanā, kas ir ES reakcija uz minēto iniciatīvu, var piedalīties English līdz 2014. gada 15. septembrim. Tajā noskaidros iedzīvotāju un ūdensapgādes pārvaldītāju viedokli, lai novērtētu, kādi uzlabojumi ir nepieciešami.

Reaģējot uz iniciatīvu “Right 2Water”, ES ir apņēmusies arī

  • nodrošināt lielāku pārredzamību attiecībā uz ūdens pakalpojumu sniedzējiem,
  • aktīvāk gādāt, lai dalībvalstu valdības pareizi īstenotu ES tiesību aktus par ūdeni un sanitāriju.

Cilvēkam ir tiesības uz ūdeni

Iespēja iegūt dzeramo ūdeni ir viena no cilvēka tiesībām — to ir atzinusi gan ANO, gan ES. Tas nozīmē, ka ikvienam cilvēkam jābūt fiziski pieejamam labas kvalitātes ūdenim par pieņemamu cenu.

ES jau Eiropā ir noteikusi augstus ūdens kvalitātes standartus un sniedz finansiālu atbalstu ūdens infrastruktūras paplašināšanai Eiropas valstīs, lai uzlabotu ūdens pieejamību.

Kopš 2007. gada tā ir arī ieguldījusi 2,5 miljardus eiro ūdens un sanitārijas projektu īstenošanā jaunattīstības valstīs.

Sīkāka informācija par iniciatīvu “Right2Water”

Paudiet viedokli, piedaloties apspriešanā English 

ES dzeramā ūdens direktīvas English apskats

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites