Naršymo kelias

Kaip ES gali pagerinti geriamojo vandens tiekimą? - 25/06/2014

Mergaitė iš stiklinės geria skaidrų vandenį © iStockphoto.com

Europos Sąjunga norėtų sužinoti jūsų nuomonę apie tai, kaip Europoje gali būti pagerintas geriamojo vandens tiekimas, kad visi jos gyventojai galėtų naudotis švariu ir sveikatai nepavojingu vandeniu už prieinamą kainą.

Per viešas konsultacijas norima sužinoti nuomonę apie šiuos dalykus:


  • vandens kokybę,
  • pagrindinius taršos šaltinius, dėl kurių kyla pavojus vandens kokybei,
  • ar visuomenę reikia geriau informuoti apie geriamąjį vandenį.

Konsultacijos paskelbtos kaip atsakas į Europos piliečių iniciatyvąkampaniją Right2Water. Tokios iniciatyvos – tai galimybė piliečiams kreiptis į Europos Sąjungą ir pasiūlyti teisės aktą tam tikru klausimu. Tuomet ES privalo nurodyti, kokių veiksmų ji ketina imtis.

Iniciatyva „Right2Water“ pateikta 2013 m. gruodį, ją parėmė 1,6 mln. žmonių. Pagal ją Europos Sąjunga raginama:

  • užtikrinti, kad visi Europos gyventojai galėtų naudotis teise į vandenį ir sanitariją,
  • dėti daugiau pastangų, kad užtikrintų visiems žmonėms galimybes naudotis švariu ir sveikatai nepavojingu vandeniu,
  • užtikrinti, kad vandens išteklių tiekimui ir valdymui nebūtų taikomos „vidaus rinkos taisyklės“, t. y. kad vietos valdžios institucijos galėtų pasirinkti, kaip turi būti teikiamos su vandeniu susijusios paslaugos.

Viešos konsultacijos, kuriose galite dalyvauti English iki 2014 m. rugsėjo 15 d., yra dalis ES atsako į šią iniciatyvą. Per jas bus surinktos piliečių ir vandens tiekimu besirūpinančių subjektų nuomonės, kad būtų galima įvertinti, ką reikėtų tobulinti.

Kiti įsipareigojimai, kuriuos ES prisiėmė atsakydama į iniciatyvą „Right2Water“:

  • siekti didesnio skaidrumo, susijusio su vandens paslaugų teikėjais,
  • dėti daugiau pastangų siekiant užtikrinti, kad nacionalinės vyriausybės tinkamai įgyvendintų ES teisės aktus dėl vandens ir sanitarijos.

Vanduo yra žmogaus teisė

Tiek JT, tiek ES pripažįsta, kad prieiga prie sveikatai nepavojingo geriamojo vandens yra žmogaus teisė. Kad ji nebūtų pažeidžiama, vanduo turi būti tiekiamas už prieinamą kainą, jis turi būti fiziškai pasiekiamas visiems žmonėms ir geros kokybės.

ES jau nustatė aukštus Europos vandens kokybės standartus, teikė finansinę paramą Europos šalių vandens infrastruktūros plėtrai ir taip pagerino prieinamumą.

Be to, nuo 2007 m. ji skyrė 2,5 mlrd. eurų vandens tiekimo ir sanitarijos priemonių projektams besivystančiose šalyse.

Plačiau apie iniciatyvą Right2Water

Dalyvaukite konsultacijose ir išsakykite savo nuomonę English 

Apie ES geriamojo vandens direktyvą English

Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą Nustatyti įprastinį šrifto dydį  Padidinti šriftą 200 procentų Siųsti šio tinklalapio nuorodą Spausdinti šį tinklalapį

 

Ar radote reikiamą informaciją?

Taip Ne

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?

Naudingos nuorodos