Cosán nascleanúna

Cén chaoi ar féidir leis an AE feabhas a chur ar an soláthar uisce óil? - 25/06/2014

Uisce á ól ag girseach as gloine © iStockphoto.com

Tá do bharúil ón AE: cén chaoi ar féidir feabhas a chur ar an soláthar uisce óil san Eoraip sa chaoi is go mbeidh teacht ag cách ar uisce glan sábháilte neamhchostasach?

Ar na ceisteanna a chíorfar sa chomhairliúchán tá:
  • cáilíocht uisce
  • na nithe is mó atá ag déanamh díobhála don soláthar d'uisce glan
  • an gá le heolas níos mionsonraithe a thabhairt don phobal faoi uisce óil

Is toradh é seo ar an bhfeachtas Right2Water, Tionscnamh ó na Saoránaigh. Tugann an cineál seo tionscnaimh deis do na saoránaigh iarraidh ar an AE reachtaíocht a thabhairt isteach maidir le ceist ar leith. Nuair a iarrtar sin air caithfidh an AE a rá cé na bearta a dhéanfaidh sé ina leith.

Cuireadh an tionscnamh Right2Water faoi bhráid an AE i mí na Nollag 2013, tionscnamh ar thacaigh 1.6 milliún duine leis. D'iarr Right2Water ar an AE

  • féachaint chuige go mbeidh sé ina cheart ag gach duine teacht a bheith aige ar uisce agus ar chóracha sláintíochta
  • géarú ar a chuid iarrachtaí deimhin a dhéanamh de go mbeidh uisce glan sábháilte ar fáil do gach duine
  • féachaint chuige nach mbeidh soláthar agus bainistiú acmhainní uisce faoi réir rialacha an mhargaidh inmheánaigh, is é sin gan cead a bheith ag údaráis áitiúla seirbhísí uisce a chur ar fáil don phobal ar a rogha dóigh.

An comhairliúchán poiblía bheidh ar siúl English go dtí an 15 Meán Fómhair 2014 – is cuid de fhreagairt an AE é ar an tionscnamh ó na saoránaigh. Tabharfar le chéile sa chomhairliúchán dearcadh na saoránach agus dearcadh lucht bainistithe an chórais soláthair uisce, féachaint a dhéanamh amach cad iad na feabhsuithe a theastaíonn.

Ina theannta sin, tá na gealltanais seo tugtha ag an AE de dhroim Right2Water

  • beidh níos mó trédhearcachta ag baint le gnóthaí soláthróirí seirbhísí uisce
  • géarófar ar na hiarrachtaí a dhéantar le tabhairt ar na Ballstáit dlíthe an AE maidir le huisce agus córacha sláintíochta a chur i bhfeidhm.

Ceann de chearta an duine is ea an t-uisce

Aithníonn na Náisiúin Aontaithe agus an AE araon go bhfuil rochtain ar uisce óil ina cheart ag an duine. Chun an ceart sin a chur i bhfeidhm, ní mór uisce a bheith ar chostas íseal, ar fáil gan dua do chách agus ar chaighdeán maith.

Tá ardchaighdeáin leagtha síos cheana ag an AE i leith cáilíocht uisce agus chuir sé maoiniú ar fáil do thíortha san AE chun feabhas a chur ar infreastruchtúr uisce agus, ar an dóigh sin, an teacht atá air ag daoine a éascú.

Ina theannta sin, thug sé €2.5 billiún de mhaoiniú do thionscadail uisce agus sláintíochta i dtíortha atá i mbéal forbartha.

Right2Water – tuilleadh eolais

Nocht do thuairim – glac páirt sa chomhairliúchán English 

Treoir an AE maidir le hUisce Óil English – osamharc

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links